Yeni sol parti

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, Milliyet’te Devrim Sevimay’la söyleşisinde soldaki yeni oluşumun ocak ayında partileşeceğini ve ilk seçime katılacağını açıklamış.
Solda bir grup akademisyenin DİSK’in öncülüğündeki 10 Aralık Hareketi ve SHP’yi de içine alacak şekilde bir sol parti programı üzerinde çalıştıkları biliniyordu.
Ahmet İnsel, Fuat Keyman, Mithat Sancar, Erol Katırcıoğlu ve Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras’ın yer aldığı çalışma grupları sol bir parti için sendikalar, sivil toplum örgütleri, kadın ve gençlik temsilcileri, Anadolu’daki genç yönetici ve akademisyenlerle toplantılar yaparak, AKP karşısında bir seçenek oluşturma çabasını sürdürüyorlar.
Ali Balkız’ın açıklamalarından, CHP’den umudu kesen Alevilerin de yeni sol partiye destek olacakları anlaşılıyor.
CHP’de değişim, dönüşüm bekleyen çevrelerde partinin Kürt sorununun demokratik çözümü ve Dersim konusunda sergilediği tutum büyük düş kırıklığına yol açtı. Partinin sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığı 2007 seçimlerindeki tercihlerle ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin sağa kaydığını düşünen CHP politbürosu, AKP ile mücadelesini demokratik haklar, sosyal ve ekonomik politikalar, yoksulluk, işsizlik gibi gerçek gündem üzerinden sürdürmek yerine laiklik eksenli ‘kriz’lerden güç almayı tercih etti. Kadrolarını ona göre seçti.’E-muhtıra’lardan, Cumhuriyet mitinglerinden güç aldı. Seçimi kaybetti.
CHP’de 2007 seçimlerinden sonra açılım bekleniyordu.
AKP oylarının yüzde 47’yi bulmasında, iktidar başarısından çok, 367 krizi, Gül’ün Çankaya’ya çıkışının engellenmesi, ordunun siyasete müdahalesi gibi faktörler etkili olmuştu.
Laik-cumhuriyetçi, muhafazakâr İslamcı bölünmesi 2002 seçimlerinden sonra 2007’de de CHP’ye bir şey kazandırmadı.
29 Mart yerel seçimlerinde CHP, 2007 yörüngesinden kısmen uzaklaşınca özellikle Batı’da, Ege ve Akdeniz’in kıyı belediyelerinde başarılı oldu. Ancak yine sapma var:
Kürt açılımı ve Dersim nedeniyle MHP’den farksız bir tutum sergileyen CHP’de eski sol taban, AKP’ye karşı olmakla, Onur Öymenci zihniyetin yol açtığı anti-demokratik savrulma arasında sert bir kırılma yaşıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanan umutlar da hayli sarsılmış durumda.
Aleviler de yeni parti arayışına geçmiş.
2011 seçimlerindeki siyasi yelpazeyi tahmin etmek zor değil. AKP karşısında CHP-MHP koalisyonu ‘CMHP’ oluşturulmak isteniyor. Oysa Türkiye’nin ihtiyacı olan bir ‘sol’ seçenek.
İslamcı otokrasiden şikâyet edilirken Türkiye’nin faşizan bir oligarşiye sürüklenmesi olacak şey mi?
Kürt sorunu başta, AB müzakere süreci ve Türkiye’nin reformlara devam arzusu, AKP karşısında orta sınıflara dayalı özgürlükçü, demokrat kitlesel bir sol parti ihtiyacını kaçınılmaz kılıyor.
Soldaki yeni parti oluşumu umut vericidir.