Hibe desteklerden yararlanma zamanı

İŞSİZ sayısı; 5 milyon 320 bin...
Yoksulluk sınırındaki insanlar; 11.9 milyon...
Açlar; 2.5 milyon...
İyi ki biz komşusu açken uyuyamayan millettiz. Ülkenin yarısından fazlasının uyuyamıyor olmalı.
Uyuyamayanları da sık değişen siyasi gündemler yeterince uyutuyor zaten!
Hani boş lafa karnımız tok misali, bu tablo değişinceye kadar üretim, verim, katkı, kolaylık, destek, teşvik dışında birşey duymasak diyor insan.
Madem bu ruh hali içindeyiz küçük de olsa en azından konunun ilgililerine katkı sağlayacak hibe desteklerden söz edelim.
Şu sıralar özellikle sosyal projeler gerçekleştirmek üzere, derneklere, sivil toplum örgütlerine yönelik önemli destekler sözkonusu.

1. Japon desteği:
Proje konularını engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler, kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri ile gelir eşitsizliğinin düzenlemesine yönelik projeler oluşturuyor. Bu hibe desteğin son başvuru tarihi 31 Mayıs 2010. Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni.

2. Yerel düzeyde sivil katılımın güçlendirilmesi hibe programı:
Başvuru konuları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, engelli hakları, insan haklarına dair yeni iş olanakları yaratmak veya mesleki eğitimler düzenlemek olarak görülüyor.
Bu hibe programının son başvuru tarihi ise 25 Haziran 2010. Sözkonusu programa dernekler başvurabilecekler. Bu programda destek rakamları düşük ancak alma ihtimali yüksek. Asgari hibe miktarı 5 bin euro, azami hibe miktarı 10 bin euro.

3. AB sivil toplum örgütleri arasında diyalog hibe programı:
Bu program da bir önceki programla benzer konuları kapsamakla birlikte özellikle çocuk hakları konusuna eğiliyor. Dernekleri hedef alıyor. Bu programın son başvuru tarihi 5 Temmuz 2010. Minimum 25 bin euro, maksimum 40 bin euro destek sözkonusu.

4. AB -Türkiye kültürlerarası diyalog kültür ve sanat bileşeni:
Bu program Başvuru tarihi 23 Temmuz 2010 olarak görülüyor. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak gerekiyor. Görsel sanatlar, grafik sanatlar, müzik ve opera, tiyatro ve sahne sanatları, festivaller, ortak kültürel miras gibi konular öncelikli olacak.
Bu programa dair ise en düşük miktar: 50 bin euro, en yüksek miktar 120 bin euro olarak belirlenmiş.

5. AB Voc -Test merkezleri hibe programı:
Sözkonusu programa sivil toplum örgütlerinin yanı sıra mesleki dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, işçi ve işveren örgütleri, ticaret ve veya sanayi odaları ile sendikalar başvurabilecek. Bu teklif çağrısının özel hedefini ise otomotiv ve ilgili alt sektörler, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde meslek standartları geliştirmek için merkezler kurulması ve işletilmesi hedefleniyor. Bu progrmada asgari hibe 150 bin euroyken, azami hibe miktarı ise 300 bin euro.
Detayları Avrupa Birliği Merkezi Finans İhale biriminden almak mümkün. Bu projeleri hazırlamak eskisi kadar zor değil. İnternet ortamında başvuru formları türkçe ve rahat anlaşılabilir. Ayrıca İzmir Valiliği’nde oluşturulan AB Bilgi Merkezi’nden de projeleri hazırlarken destek veriyor.
Türkiye’nin bütçesi özellikle sosyal alanda oldukça kısıtlı. Sivil toplumun gücü ise çoğunlukla bu desteklerle somutlaşabiliyor. İlgililerin harekete geçmesinde yarar var...