Cinsel kimlik - 2

Eklenme Tarihi13.09.2017 - 0:06-Güncellenme Tarihi13.09.2017 - 0:06
Prof. Dr. Özcan KöknelProf. Dr. Özcan Köknel, 1954 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine asistan olarak girmiş, 1995 yılına kadar uzman, doçent, profesör, yönetici olarak çalışmıştır. 1995 yılında emekli olmuş; 2002-2008 yılları arasında Ticaret Üniversitesi’nde ders vermiştir. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınları gençlik sorunları, ruh sağlığı, ilaç tedavisi, alkol ve madde bağımlılığı alanlarında yoğunlaşmıştır. Yabancı dergilerde 50, yerli dergilerde 200’den fazla yayını vardır. 2 uluslararası, 5 ulusal bilimsel derneğinin üyesidir. 4 ödül kazanmıştır.


Cinsel içgüdüye bağlı davranışlar cinsel uyarılmayla başlar. Erişkin, yetişkin için en etkili ve sağlıklı uyaran karşı cinsten gelen cinsel içerikli söz, mimik, hareket olabilir. Bunların cinsel eyleme dönüşmesi bir dizi ruhsal, bedensel sürecin işlevine bağlıdır. Bu nedenle cinsel yaşam ruhsal, bedensel yapı içinde yer alır. Bu yapıdan etkilenir.
Cinsel içgüdüye bağlı öğrenilmiş davranışlar bebeğin, çocuğun, gencin içinde yaşadığı aileden, toplumsal ortak kültürden etkilenerek biçim ve renk kazanır.
Cinsel içgüdüye bağlı toplumsal davranışlar, özellikle çocuğun, gencin içinde yaşadığı ortak toplumsal kültürün cinsellikle ilgili insan-insan ilişkisinden, iletişiminden etkilenir.
Toplumda cinsellikle ilgili, ilkeler, kurallar, uygulamalar, yasaklar, tutuma, davranışa, eyleme yansır.
Bilindiği gibi öğrenme ve toplumsal nitelik kazanma eğitimle olur. Bu nedenle cinsel iç güdüye bağlı davranışların ruhsal ve toplumsal boyutu cinsel eğitimle sağlanır. Bilgi verme, eğitim, öğretim, danışma olarak üç alanda gerçekleştirilir.
Bilgi verme: Kadın ve erkekte cinsel organların yapısına ve işlevine ilişkin bilgi aktarılır. Cinsel kimlik, toplumsal durum, rol, yer gibi konular anlatılır.
Eğitim- öğretim: Cinsel farklılık, gençlik çağında cinsel yaşantı, karşı cinsle ilişki, kendi kendine doyum, cinsel içerikli düşler, tasarımlar, kızlarda erdemliğin önemi, korunması, kanaması, ağrıları, kız-erkek arkadaşlığı, flört, duygusal ilgi, cinsellikle ilgili sorunlar, hastalıklar anlatılır. Cinsel ilişkinin başlama yaşı, cinsel sorunlar ve çözüm yolları açıklanır.
Danışmanlık: Çocuğun, gencin yaşına, becerisine, yetisine, yeteneğine bilgi ve eğitim-öğrenim düzeyine göre cinsel yaşamla ilgili soru-cevap ilişkisi ile bilgi aktarılır.
İki bin yılında, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı “Ergenlik Döneminde Değişim” adlı bir kitapçık yayınlamıştır. Bu kitapçıkla bazı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında deneme eğitimi uygulaması yapılmıştır. İki bölümden oluşan kitapçığın birinci bölümünde, büyüme, gelişme, olgunlaşma, ergenlik, beslenme, gençlerde serbest zaman etkinlikleri gibi konular yer almıştır. Kitabın ikinci bölümünde, üreme sistemleri, kızlarda adet döngüsü, cinsellik, cinsel kimlik, cinsel sağlık ve cinsel sorunlar, hastalıklar, alkol ve madde bağımlılığı gibi konular işlenmiştir. Ancak bu başlangıç sürdürülmemiş, cinsellikle ilgili bilgiler biyoloji, psikoloji derslerinin dar yetersiz sınırı içinde kalmıştır.
Birleşmiş Milletler’in raporuna göre cinsel eğitim zorunlu olarak uygulayan ülkelerde olumsuz cinsel ilişkiler, evlilik dışı ilişkiler, cinsel sorunlar, cinsel hastalıklar, evlilik dışı doğumlar, düşükler, kürtaj gibi sorunların azaldığı belirtilmiştir. Günümüzde birçok ülkede zorunlu ya da seçmeli olarak cinsel eğitim verilmektedir.
Cinsel eğitimin verilmediği ülkelerde gençler, cinselliği sömüren yayınlardan, kişilerden, akıl, ahlak, gerçek dışı aktarılan iletilerin etkisi altında bireysel, toplumsal davranışlarla, eylemlerle sorun yaşarlar, sorun yaratırlar.