Mesleki eğitim merkezleri güçleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin dün kaleme alınan inceleme yazısının ikinci bölümü

Kalfalık ve Ustalık Belgesi Sınavları

Mesleki eğitim merkezlerinde 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık sınavları yapılmaktadır. Veriler incelendiğinde son yıllarda bu sınavlara başvuruların giderek arttığı görülmektedir. Başvuru sayısı artmasına rağmen kalfalık ve ustalık sınavları yılda sadece iki kez yapılabiliyordu. MEB sınavlara yönelik taleplere hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda iyileştirme yaptı.

Mesleki eğitim merkezleri güçleniyor

Önceki öğrenmelerin tanınması, denklik ve ölçme değerlendirme işlemleri ile ilgili usul ve esaslara ilişkin yönergede yapılan değişiklikle kalfalık ve ustalık sınavları artık iki ayda bir yapılabilmektedir. Yönergede yapılan değişiklikle ihtiyaç durumuna göre MEB, bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasını da sağlayacaktır. Dolayısıyla kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecektir. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek sorunlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sıklığı da artırılmıştır.

e-Sınav uygulaması

MEB ayrıca teorik sınavın elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi yönünde pilot uygulama çalışmalarını tamamlamış ve ilk e-Sınavı Ankara’da uygulamıştır. Sınav yapılan 27 alanda teorik sınavların e-Sınav olarak yapılabilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup 2019 yılı Eylül ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek üzere yukarda kısaca değinilen adımların başarılı bir şekilde uygulanması için süreci yoğun bir şekilde takip etmektedir. Süreçlerde tüm sektörlerle işbirliklerini her geçen gün güçlendirmekte ve mesleki eğitim merkezlerini hem sektörler hem de öğrenciler için cazip kılmak için çalışmaktadır. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin özellikle OSB’lerde yaygınlaştırılmaları ve kapasitelerinin artırılması sağlanmış olacak ve böylece sektörlerin ihtiyaçları da kendileriyle işbirliği içerisinde güçlü bir şekilde karşılanabilecektir.