Aşka belediye onayı lazım mı?

Niye? Güzel soru budur: Niye evleniyorlar?***Bilhassa şehirde yaşayan, birlikte yaşayan, iyi para kazanan, aile ilişkilerinin beklentilerinden ferah bir mesafe ile kendini korumayı becermiş, çocuk yapmak için bile meşruiyet zeminine ihtiyacı olmayan çiftler... Neden evlenirler? Bilhassa şehirlerde artık can çekişmeye başlamış bu kurumun ortadan kalkmasında sınıfsal ve bireysel özellikleri bakımından öncü olması beklenen bu insanlar neden kurumu yeniden diriltirler? Kendileri evliliğin kutsal faziletlerine inanmamaktadırlar, "başkaları" mutlu olsun diye evlenmektedirler, şu kadarcık bile heyecan duymamaktadırlar, aslında karşı oldukları kuruma "nasılsa bir imza" deyip kendilerini nikâh masasına gitmek için teskin etmektedirler vesaire vesaire... Niye? Ve önemli bir soru daha:Birlikte yaşamakla evlilik arasındaki "ölümcül" fark nedir? Evlilik hakikaten "teknik bir ayrıntı" olarak yaşanabilir mi? Yoksa o imzada ilişkinin doğasını, iki kişinin kimyasını, bir de tabii giderek ilişkiye dahil olan insan mevcudunu değiştiren bir "numara" mı vardır? Vardır. Vardır. Kendini "nasılsa bir imza" diyerek rahatlatanlar varsa söyleyeyim: Evlilik hepimizden daha ihtiyar bir kurumdur. Sizin yapmayı planladığınız "yeni düzenlemeler" çoktan düşünülüp icabına bakılmıştır. Kurum, kendi kendini sağlamlaştırmış, yapmayı düşündüğünüz değişiklikler için önceden önlemini almıştır. Zira kurumlar, insanlardan daha güçlüdür. Kurumları insanlar yapar, ama sonra işte kurum tek başına bir organizma gibi büyür, semirir, insanın önce önüne, sonra da üstüne geçer. Tıpkı devlet gibi, tıpkı sınırlar gibi, tıpkı şirketler gibi...***Şişli Evlendirme Dairesinde on beş dakikada bir nikâh kıyılıyor. Bazen davetliler "seri üretim" karmaşasında birbirine karışıyor. Salon bir dolup bir boşalıyor. Nereden biliyorum? Çünkü TV8deki "Kıyıdan" programı için gittim. Kıyıdan kıyıdan baktım. Bugün 15.30da bir bakın. Aşkınıza belediye onayı gerekiyor mu siz karar verin! "Başarılı" bir evlilik nasıl olur? Evlilik nasıl kurtulur? Kurtulur mu? Kurtarılmalı mı? İyi bir evlilik için gereken araç gereçler nelerdir? Bunlar işte, öyle şeyler. Zor sorular yani, imkânsız cevaplar... ecetem@hotmail.com Şu anda sokakta gördüğünüz beş kişiden biri evleniyor. Evlenmek için yaz mevsiminin hasretle beklenmesinin, sonra da nikâh dairelerinin kapılarında "seri meşrulaştırma işlemlerinden" geçmek için yığılmanın nedeni ne olabilir? Bu soruya, yaz mevsiminin gelinlik modellerinde çeşitlilik sağlayan bir mevsim olmasından başka bir cevap bulabilmiş değilim. Tabii sıcağın başa vurması suretiyle bu "tehlikeli ilişkiye" girmede ani bir cesaretlenme de söz konusu olabilir. İnsanlar niyeyse kışları daha gerçekçi, daha rasyonel olurlar zira; niyeyse. Netice itibarıyla, yaz geldi ve insanlar çifter çifter, kalabalıklar halinde evleniyorlar.