Final Fantasy: Teflon İnsanlar

Techno müzik, Urban Bugs... Yeni çağın insanı dijital ritimlerle ana rahmi illüzyonu yaşamak, bu hayatın sınırlarından bir bilgisayar oyunu alemine geçerek sıvışmak isteyen böceksi çocuklardır

Urban Bugs" diye yeni bir mesele var. Şehir Böcekleri! Şehir Böcekleri, "clubber" (kulüpçü) tabir edilen ve geceleri kulüp kulüp dolaşarak techno-style çerçevesinde eğlenen, kentli, orta sınıf ve üstü genç insanların katıldığı açık hava partilerinin Kilyosta yapılan sonuncusunda ortaya çıkan "grup ismi". Bütün dünyada benzerleri bulunan Şehir Böceklerinin ismini partiyi düzenleyen borsacı, işadamı genç insanlar bulmuşlar. Ama öyle görünüyor ki, böcek (İngilizce söylendiğinde sanki kulağa daha "şirin" geliyor değil mi?) sıfatı pek de icat edilmiş gibi değil. Daha çok bir teşhis kıymeti var bu sıfatın. Şöyle ki... Kafkanın renkli böcekleri Kafkaesk olamayacak kadar çizgi film renkleriyle donanmış vaziyetteler, ama Kafkanın insanın böceğe dönüşümünü anlatan "Metamorfoz" adlı kitabıyla anlamsal düzeyde bir benzeşmeleri var. Böcekler gibi sessizler; konuşmaktan ziyade yüksek sesli techno müzik içinde hercümerç olmayı tercih ediyorlar. Tıpkı böcekler gibi karanlık bastığı anda hareket etmeye başlıyorlar. Gizleniyorlar; çünkü, Türkiyede onların kesintisiz eğlenme talebini karşılayacak bir meşruiyet düzeyi yok. Başka işler yaptıkları gündüz hayatlarından "sıvışıp", tıpkı böcekler gibi karanlık "kulüpler" arasında dolaşıyorlar. Geçtiğimiz yüzyılda gençlerin eğlenme biçimleri ve dinledikleri müzikler bir karşı koyuş işlevi, hiç değilse azıcık ideoloji taşırken, onlar şimdi emniyetli ve dışarıya kapalı alanlarda bir önceki kuşağı hiç endişelendirmeyecek biçimde eğleniyorlar. Yani yine böcek (beetle) sözcüğüne gönderme yapılarak oluşturulmuş Beatleslar dünya barışından bahsederken böcekleşen "zararsız çocuklar" pek bir şeyden bahsetmiyorlar. Serbest böcek çağrışımları: Sessizce sıvışmak, gizlenmek, istenmemek, peşinde hep kendinde büyük bir düşmanın olduğu bir kaçak, oradan oraya karanlık köşelerde gezmek... Ana rahmi içinde kalabalık Techno müziğin en temel ritmi kalp ritmidir. Yani ana rahminde duyduğumuz. Hayat bizi hırpaladığında güven duyulan birinin göğsüne yatma isteğimizin asıl sebebi ana rahminde duyduğumuz o sesle tekrar etmek istediğimiz rahmin emniyeti değil midir zaten? Techno clubların sunduğu da kalabalıklar halinde böyle bir bebekleşme, çocuklaşma konforudur. Müziğin "anne kalbi" ritmiyle sanki o ılık, koruyucu sıvıyla dolu kesenin içine giriyor insanlar. Kalabalıklar halinde bir anne rahmi simülasyonu yaşanıyor aslında. Diğer yandan bu çocuklaşma yanılsamasına "mangalar" (Kült Japon animasyon serileri) da eşlik ediyor. Techno clublardaki insanlar da bu yanılsama doğrultusunda hareket ediyor. Fazla hareket etmeye gerek olmayan, tıpkı rahimdeki sallanmaya benzeyen bir dans ediliyor. Teflon insana yıldızlı pekiyi! Dijital uygarlık, tıpkı Final Fantasy adlı çizgi filmde olduğu gibi gitgide daha çok gerçeğe benzeyen bir düzlem kurarken sanki gerçek insanlar da gitgide daha çok dijital insanları taklit etmeye başlamıştır. Bugün İngilterede genç kadınların Final Fantasynin baş kadın kahramanı Akiyi taklit etmeye başladıklarının gündeme gelmesi bir tesadüf değildir. Yeni çağın insanı dijital ritimlerle ana rahmi illüzyonu yaşamak, bu hayatın sınırlarından bir bilgisayar oyunu alemine geçerek sıvışmak isteyen böceksi çocuklardır! n ecetem@hotmail.com Sistemin başarısıdır bu. İnsanoğlunu "teflonlaştırmıştır". Kendilerine konan çok doğru isimle "urban bug"lar da bu "teflon insanın" Türkiyedeki öncüleridir. Hiçbir ideolojiye "yapışmadan", sadece eğlenme "işi", hep daha çok eğlenme işi üzerinde yoğunlaşan bir kitle. İnsan beyninin hayata müdahale edebilecek sonsuz olanaklarını kullanılmaz hale getirerek insanoğlunu çocuklaştıran sistem, onlara bu dayanılmaz boşluğu sonsuz hazla doldurmayı vaat etmiş ve zararsız çocuklar bu sözleşmeyi imzalamış. Yeni çağın insanı dijital ritimlerle ana rahmi illüzyonu yaşamak isteyen, bu hayatın sınırlarından bir bilgisayar oyunu alemine geçerek sıvışmak isteyen böceksi çocuklardır