Af...

Af...


       DSP ve MHP'nin af kapsamında tam mutabakat sağlayamamış olmaları nedeniyle askıda kalan af konusu, önerinin ilk sahibi olarak DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit'in gündeminde ilk sırayı alıyor.
       Rahşan Ecevit, dün yaptığımız görüşmede, af yasasının hükümet ve Meclis gündeminde de ilk sırada yer alması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
       - Af konusundaki girişimler, cezaevlerinde önemli bir beklentiye yol açtı. Bu alanda öneri geliştirirken, bizim amacımız sosyal ve ekonomik dengesizliklerin yol açtığı mahkumiyetlerin, Türk Ceza Yasası'ndaki suç - ceza dengesizliğinin yarattığı sosyal bir soruna çözüm getirmekti. Kader kurbanı olarak nitelediğimiz bu insanları, yeniden topluma kazandırmaktı. Bu ölçümüz değişmiş değil. Cezaevlerinde oluşan beklenti, huzursuzluk kaynağı da oluyor. Bu bakımdan Meclis, normal çalışma düzenine geçer geçmez, af konusunu gündeminin ilk sırasına almalı.
       Bayan Ecevit, bu sorunu çözüme ulaştırmak için seçenekli çalışmalar da yaptırmış durumda. Af yasası üzerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, infaz yasasında değişiklik yapılarak aynı sonucun elde edilebileceğini düşünüyor.
       Başbakan Ecevit de af konusunun, Meclis'te öncelikle ele alınması düşüncesini paylaşıyor. Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonların belirlenmesinden sonra ele alınması gereken ilk konulardan birinin af olması gerektiğini düşünüyor.
       Hükümetin MHP kanadındaki hava da aynı yönde.
       Cezaevlerindeki huzursuzluklarda, af beklentisinin de etkin olduğu görüşünü hükümetin MHP kanadı da paylaşıyor.
       Af kapsamı konusuna gelince...
       Henüz hükümet ortakları yeni bir uzlaşma çalışması yapmış değiller. Ancak, terör suçluları kapsam dışında bırakılmak üzere af kapsamını belirleme konusunda ortak bir noktaya varılabileceği görüşü, DSP kanadında da, MHP kanadında da hakim.
       Türk Ceza Yasası'nda yapılacak reform niteliğindeki kapsamlı değişiklik çalışmasından önce af yasası ve infaz yasasında değişiklik biçiminde bir yasa çıkarılması hükümetin önceliği gibi görünüyor.
       Beklenti, afla ilgili girişimin kasım ayı başında Meclis gündemine gelmesi yönünde.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr