Ameliyatlar arapsaçı

Hacettepe šniversitesi Rekt"rü Prof. Dr. Tunçalp ™zgen ve Ankara šniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, "deme kurumlarının belirlediği fiyatlar üzerinden hasta kabul edemeyeceklerini dün resmen açıkladılar.Satın alma y"ntemindeki belirsizlik giderek hastaları etkilemeye başladı.Ankara šniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, son olarak kendilerine kalp ameliyatlarında kullanılan stent için "deme kurumlarının 535 dolar "deyeceğinin bildirildiğini kaydetti. Prof. Dr. Çorapçıoğlu, bu sabit fiyat üzerinden hastalara stent takmalarının mümkün olmadığını bu nedenle de ameliyatları yapamadıklarını bir kez daha vurguladı.Prof. Dr. Çorapçıoğlu şu bilgiyi verdi: "535 dolarlık stent bütün hastalara kullanılamaz. Bu stent bazı hastalarda d"nmeyebilir, uymayabilir, hastaların her birinin durumuna g"re farklı stent kullanmak gerekir. Bu durumda 535 doları aşan bir stent kullanmak gerekirse biz ne yapacağız? İbn - i Sina Hastanesi'nde yılda 3 bin hastaya stent takılıyor. Ortalama 1000 dolar maliyeti var. Bakanlık sadece 535 dolarını "derim diyor. O zaman stent başına başlangıçta 465 dolar zararı g"ze almamız gerekiyor. Ayrıca maliye katkı payı ve araştırma fonuna yapacağımız peşin "demeler de dikkate alındığında bir stentten hastanemizin uğrayacağı zarar 600 doları geçmektedir. Yılda 3 bin stent takıldığı düşünülürse yıllık zarar 2 milyon doları bulmakta hatta aşmaktadır. Hiçbir üniversite hastanesi bu zararı kaldıramaz." Prof. Dr. Çorapçıoğlu benzeri hesaplamaların diğer protez ve iyileştirici malzeler için de geçerli olduğunu vurgulayarak, satın alma y"ntemi ve fiyatlandırma konusunda acilen bir uzlaşmaya varılması gerektiğini kaydetti.Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise 300 dolara da stent alabildiklerini belirterek, tasarruf kararı gereğince pahalı stent kullanılmasının yanlış olduğunu dile getirdiler. Aynı yaklaşımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da taşıyor ve "rnek olarak Eskişehir SSK Hastanesi'nin 450 dolara stent almasını g"steriyor.Prof. Dr. Çorapçıoğlu ise bakanlıkların bu itirazını ş"yle karşılıyor: "Bakanlık yetkilileri stentler arasında fark yokmuş gibi bilgi veriyor. Oysa 450 dolar dedikleri stent genellikle "nemli sorunu olmayan hastalara takılır. Ama sorunlu hastalarda bu stent tıbbi açıdan olumlu sonuç vermez. Her hastaya ucuz diye aynı stenti takamazsınız, takarsanız hastaya zarar verirsiniz. Ayrıca Eskişehir SSK Hastanesi sadece 450 dolara stent almadı. Aynı ihalede 1200 dolara da stent aldı. Bakanlık yetkilileri bunu niye s"ylemiyor? Çünkü Eskişehir Hastanesi de her hastaya 450 dolarlık stent takılamayacağını biliyor, bildiği için de 1200 dolarlık stent de alıyor." Protez ve benzeri iyileştirici malzemelerin alımında satın alma y"ntemi ve fiyatlandırma konusundaki belirsizliğin yarattığı karmaşa birçok hastanede ameliyatları arapsaçına çevirmiş durumda. Sorun nasıl ç"zülecek? "Bu belirsizlik hastalarımıza zarar veriyor. Bu nedenle bir uzlaşma sağlamamız lazım. Biz üniversite hastaneleri olarak bir platform oluşturulmasını istiyoruz. Başbakanlığın g"rev vereceği bir bakan ve müsteşar ile Sağlık ve Çalışma bakanlarımızın da katılacağı, tüm tarafların temsil edileceği bir toplantı yapmalıyız. Bu toplantıda gerçekleri bakanlarımıza aktarmak istiyoruz. Bu uzlaşmayı sağlayamazsak ameliyatların aksaması, ertelenmesi, yapılmaması kaçınılmazdır. Bu sonucu doğurmaya da kimsenin hakkı yoktur." Haftalardır sonuca bağlanamayan malzeme alımları ve ameliyatların aksaması sorununa acil ç"züm gerekli. Günlerdir bakanlar, satıcı firmalar, "deme kurumları, hastane y"neticileri, doktorlar, hastalar ve hasta sahipleri arasındaki tartışmaların sonuçlandırılması için bu konuya tüm y"nleriyle neşter vurulmasının zamanı gelmiş g"rünüyor. fbila@milliyet.com.tr Prof. Dr. Çorapçıoğlu'nun "nerisi şu: