Ameliyatlar arapsaçı

Ameliyatlar arapsaçı


Protez ve benzeri iyileştirici malzemelerin alımında satın alma yöntemi ve fiyatlandırma konusundaki belirsizliğin yarattığı karmaşa birçok hastanede ameliyatları arapsaçına çevirmiş durumda.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, ödeme kurumlarının belirlediği fiyatlar üzerinden hasta kabul edemeyeceklerini dün resmen açıkladılar.
Satın alma yöntemindeki belirsizlik giderek hastaları etkilemeye başladı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, son olarak kendilerine kalp ameliyatlarında kullanılan stent için ödeme kurumlarının 535 dolar ödeyeceğinin bildirildiğini kaydetti. Prof. Dr. Çorapçıoğlu, bu sabit fiyat üzerinden hastalara stent takmalarının mümkün olmadığını bu nedenle de ameliyatları yapamadıklarını bir kez daha vurguladı.
Prof. Dr. Çorapçıoğlu şu bilgiyi verdi:
"535 dolarlık stent bütün hastalara kullanılamaz. Bu stent bazı hastalarda dönmeyebilir, uymayabilir, hastaların her birinin durumuna göre farklı stent kullanmak gerekir. Bu durumda 535 doları aşan bir stent kullanmak gerekirse biz ne yapacağız? İbn - i Sina Hastanesi'nde yılda 3 bin hastaya stent takılıyor. Ortalama 1000 dolar maliyeti var. Bakanlık sadece 535 dolarını öderim diyor. O zaman stent başına başlangıçta 465 dolar zararı göze almamız gerekiyor. Ayrıca maliye katkı payı ve araştırma fonuna yapacağımız peşin ödemeler de dikkate alındığında bir stentten hastanemizin uğrayacağı zarar 600 doları geçmektedir. Yılda 3 bin stent takıldığı düşünülürse yıllık zarar 2 milyon doları bulmakta hatta aşmaktadır. Hiçbir üniversite hastanesi bu zararı kaldıramaz."
Prof. Dr. Çorapçıoğlu benzeri hesaplamaların diğer protez ve iyileştirici malzeler için de geçerli olduğunu vurgulayarak, satın alma yöntemi ve fiyatlandırma konusunda acilen bir uzlaşmaya varılması gerektiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise 300 dolara da stent alabildiklerini belirterek, tasarruf kararı gereğince pahalı stent kullanılmasının yanlış olduğunu dile getirdiler. Aynı yaklaşımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da taşıyor ve örnek olarak Eskişehir SSK Hastanesi'nin 450 dolara stent almasını gösteriyor.
Prof. Dr. Çorapçıoğlu ise bakanlıkların bu itirazını şöyle karşılıyor:
"Bakanlık yetkilileri stentler arasında fark yokmuş gibi bilgi veriyor. Oysa 450 dolar dedikleri stent genellikle önemli sorunu olmayan hastalara takılır. Ama sorunlu hastalarda bu stent tıbbi açıdan olumlu sonuç vermez. Her hastaya ucuz diye aynı stenti takamazsınız, takarsanız hastaya zarar verirsiniz. Ayrıca Eskişehir SSK Hastanesi sadece 450 dolara stent almadı. Aynı ihalede 1200 dolara da stent aldı. Bakanlık yetkilileri bunu niye söylemiyor? Çünkü Eskişehir Hastanesi de her hastaya 450 dolarlık stent takılamayacağını biliyor, bildiği için de 1200 dolarlık stent de alıyor."

Prof. Dr. Çorapçıoğlu'nun önerisi şu:
"Bu belirsizlik hastalarımıza zarar veriyor. Bu nedenle bir uzlaşma sağlamamız lazım. Biz üniversite hastaneleri olarak bir platform oluşturulmasını istiyoruz. Başbakanlığın görev vereceği bir bakan ve müsteşar ile Sağlık ve Çalışma bakanlarımızın da katılacağı, tüm tarafların temsil edileceği bir toplantı yapmalıyız. Bu toplantıda gerçekleri bakanlarımıza aktarmak istiyoruz. Bu uzlaşmayı sağlayamazsak ameliyatların aksaması, ertelenmesi, yapılmaması kaçınılmazdır. Bu sonucu doğurmaya da kimsenin hakkı yoktur."
Haftalardır sonuca bağlanamayan malzeme alımları ve ameliyatların aksaması sorununa acil çözüm gerekli. Günlerdir bakanlar, satıcı firmalar, ödeme kurumları, hastane yöneticileri, doktorlar, hastalar ve hasta sahipleri arasındaki tartışmaların sonuçlandırılması için bu konuya tüm yönleriyle neşter vurulmasının zamanı gelmiş görünüyor.