Ankara Şam ilişkileri

Bu gelişmede kuşkusuz Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerin katkısı büyük. Sezerin, Hafız Esadın cenaze törenine katılması ve Suriyeye karşı iyi niyete dayalı tutumu ön plana çıkarması, bu ziyaret zeminini de hazırlamış oldu. Başar Esad, dün Sezerin bu tutumuna gönderme yaparak, ne kadar etkilendiklerini vurguladı.Daha birkaç yıl önce savaşın eşiğine gelen iki ülke ilişkisinin, kısa sürede hızla iyileşmesi ve işbirliğine dönüşmesi, sadece Türkiye ve Suriye açısından değil, Ortadoğu açısından da dikkate alınması gereken bir gelişme. Bunu, Ortadoğuda barış ve istikrarın oluşmasına katkı sağlayacak bir ilerleme olarak değerlendirmek gerekiyor.Suriyenin yeni Devlet Başkanı Başar Esad, bir yandan ülkesinde reform sayılabilecek adımlar atarken, bir yandan Türkiye ile yakınlaşarak akıllı bir politika izliyor. Değişen dünya koşulları ve dengesi karşısında, eski politikalarda direnmek yerine değişime ayak uyduracak adımlar atıyor. Şam gerçekçi bir tutum içinde. Ankara da bu tutumdan memnun.Ankara ile Şam arasındaki ilişki, oluşan yeni koşullarda bir yandan ekonomik, bir yandan da siyasi işbirliğine doğru yönelmiş görünüyor.Türkiye-Suriye yakınlaşması, Suriye- İsrail ilişkilerine de olumlu katkı sağlayabilir. Nitekim, Türkiyenin arabuluculuğundan söz edilmesi bunun işareti...Bu yakınlaşma, Türkiye-ABD, Türkiye -İsrail ilişkilerini bozacak bir gelişme olarak da görülmemeli. Aksine Ankara, ilişkileri yumuşatan, barış ve istikrar ortamına katkı sağlayan bir işlev görebilir. Ankara-Şam yakınlaşması bir yandan Suriyeyi rahatlatan ve elini güçlendiren bir etki yaratacağı gibi bir yandan da İsrailin ilişki kurmasını kolaylaştırıcı bir köprü işlevi görmeye de uygun zemin hazırlayacaktır.Keza hem Ankara, hem Şam açısından bölgedeki gelişmeleri etkileme ve yönlendirme açısından da her iki başkenti güçlendirici etki yaratacaktır.Kuşku ve güvensizliğe dayalı ilişki yerine güven ve işbirliğine dayalı bir ilişki geliştirmek her iki ülkenin de, bölgenin de yararınadır. fbila@milliyet.com.tr Suriye Devlet Başkanı Başar Esadın Ankarayı ziyaretiyle, son yıllarda iyileşme sürecindeki Ankara - Şam ilişkileri en üst düzeye çıkarılmış oldu.