Ankara - Şam k"prüsü

Ecevit, ABD d"nüşünde, Bush'un bu kararlılığını bizzat g"rmüş bir lider olarak her fırsatta Saddam Hüseyin'i uyaran, toparlanmasını isteyen mesajlar verdi.Diplomatik ç"züme ulaşılmasını "nerdi.Irak'a müdahaleden en fazla zararı Türkiye'nin g"receğini de her fırsatta ve her düzeyde dile getiren Ankara, bir yandan Irak liderini uyarırken, bir yandan da derin, sessiz ama ekili bir diplomasi yürütüyor.Türkiye açısından sorunun Saddam Hüseyin'in y"netimde kalıp kalmaması değil, Irak'ın parçalanmaması, toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurgulayan Ankara, bu amaca d"nük olarak diplomatik bir "ncülüğü de üstlenmiş g"rünüyor.Bu bağlamda dün Ankara'da dikkati çeken bir ziyaret vardı. Jandarma Genel Komutanı Org. Aytaç Yalman, Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i ziyaret etti.Dışişleri kulislerinden gelen bilgilere g"re bu ziyaret s"z konusu diplomatik atakla ilgiliydi. Bakanlık koridorlarına şu çarpıcı bilgi düştü: "Jandarma Genel Komutanı Org. Aytaç Yalman, birkaç gün "nce Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmiş ve bu konuda Dışişleri Bakanı Cem'i bilgilendirmeye gelmişti. Başbakan Ecevit, ABD'deyken Org. Yalman da Suriye'deydi." Ankara ile Şam arasında Jandarma Genel Komutanı düzeyinde kurulan bir k"prü, Irak ve b"lge politikası açısından çok değerli. Dışişleri, Suriye ile ilişkilerden d"nüm noktası olarak kabul edilen "Adana Mutabakatı" nın mimarı sayılan Org. Yalman'ın Şam temaslarını çok "nemsiyor.Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda Suriye'nin Türkiye ile birlikte hareket etmesini sağlayacak bir k"prü olarak g"rüyor. Ankara, Adana Mutabakatı'ndan bu yana Şam'la gelişen ilişkilerden memnun. Şam da, Irak'ın b"lünmesine karşı. Dışişleri, Şam'la üst düzeyde kurduğu bu k"prüyü diğer b"lge ülkeleriyle de kurmayı hedefliyor. ™rneğin İran ve šrdün'le de bu y"nde temas geliştirerek, bir yandan Bağdat'ı, BM kararları çerçevesinde adım atmaya, bir yandan da askeri müdahale riskini azaltmaya çalışıyor. Müdahale "nlenemese bile Irak'ın parçalanmasını engellemek y"nünde Ankara'nın başlattığı diplomatik atak b"lge ülkelerince olumlu karşılanmış durumda.Dışişleri, Org. Yalman'ın getirdiği havadan çok memnun g"rünüyor. fbila@milliyet.com.tr Başbakan Ecevit'in ABD Başkanı Bush'la yaptığı g"rüşme bir kez daha g"sterdi ki, Irak lideri Saddam Hüseyin, BM kararlarına uymaz ve denetçilere kapıyı açmazsa, bir müdahaleyle karşılaşma olasılığı yüksektir.