Bakan Recep Akdağın iyimserliği

Akdağ, sağlık alanında gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı.Sağlık Bakanı, Türkiyenin en ciddi dönüşümü, sağlık hizmetlerinde yaşadığını vurguluyor.Sağlıkta kronikleşmiş sorunların aşılmakta olduğunu belirtirken, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinin iyi bir örnek oluşturacağını savunuyor.Sağlıkta kurum ve hizmet farklılıklarının giderilmeye çalışıldığını şöyle özetliyor:"SSK hastaneleri, bakanlık hastaneleri, memur hasta, işçi hasta ayrımı ortadan kalkıyor. SSK hastanelerinin devri bunu sağlayacak. Ayrıca, dünyanın hiçbir yerinde bir hastaneye mahkûm edilen hasta yok. İlacını aynı hastane içindeki eczaneden almak zorunda olan, bunun için saatlerce kuyrukta bekleyen hasta yok. Bu tür uygulamalar kalmadı. Biz, aldığımız kararlarla Türkiyede de bu çarpık uygulamayı sonlandırıyoruz. Artık SSKli hasta da gidip dışarıdaki eczaneden ilacını alabilecek. Bu, önemli bir sorunun aşılmasıdır."Sağlık Bakanı Akdağın kronikleşmiş sorun olarak gördüğü bir uygulama da hem hastanede, hem muayenehanede hizmet verilmesi...Bakan, aldıkları özendirici önlemlerle doktorların muayenehanelerini kapatmaya başladıklarını belirtiyor. Doktorların, hastanede çalışmayı yeğlediklerini, özellikle Anadoluda bu tercihin daha belirgin biçimde arttığını söylüyor. Doktorları muayenehane kapatmaya iten nedeni, performansı esas alarak puanlama sistemine geçmiş olmalarını gösteriyor. Doktor ücretlerinin bu şekilde arttığını ve hastanede hizmet süresinin uzadığını kaydediyor. Bu sistem sayesinde eskiden erken saatlerde kapanan ameliyathanelerin artık geç saatlere kadar hizmet verdiğini söylüyor.Prof. Dr. Akdağ, ilaç alımlarında da fiyat indirimi sağlayan bir sisteme geçtiklerini vurguluyor. İthal ilaçlarda uygulanan sistemi şöyle anlatıyor:"Biz AB ülkelerini esas aldık. İthal ilaçlarda fiyatlandırmada yeni ölçüler getirdik. Yaptığımız ölçü şu oldu: AB ülkelerinde sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu, ilaç fiyatlarının görece olarak düşük tutulduğu beş ülkeyi aldık. Bu ülkedeki ilaç fiyatlarını inceledik. İlaç ithal eden firmalara, bu beş ülke içinde ilaç fiyatının en düşük olduğu ülkeyi esas alacağımızı söyledik. Bu ülkede fiyatın Türkiye için üst sınır olarak kabul edildiğini bildirdik. Şimdi AB içinde en düşük fiyat ne ise Türkiyede en yüksek ithal ilaç fiyatı bu olacak."Akdağ, sosyal güvenlik kurumlarının sigorta hizmetlerinde yoğunlaşmasını özendirdiklerini, fon yönetimi, finans alanında yoğunlaşmalarını sağlayacaklarını da bildirdi. Bu yöntemle, sigorta kurumlarının sağlık hizmetlerini satan alan kurumlar haline geleceğini ve daha iyi denetim yapacaklarını kaydetti.SSK hastanelerinin devriyle artık sevk sorununun da ortadan kalkacağına işaret eden Akdağ, aile hekimliğinin yaygınlaşmasıyla gereksiz başvuruların ayıklanmış olacağını ve daha nitelikli hizmet verileceğini söyledi. Hastaya doktor seçme hakkının da sağlanacağını vurgulayan Sağlık Bakanı, bir süre sonra Türkiyenin sağlık alanında rahatlayacağını savundu.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağ, kronikleşmiş sorunların aşılması konusunda çok iyimser bir beklenti içinde. Bakan, iyimserliğinin aldıkları kararlar ve uygulama sonuçlarına dayandığını kaydediyor. Birkaç gün içinde hastanelerdeki bütün sorunların çözülmesinin, kuyrukların ortadan kalkmasının elbette mümkün olmadığını, ancak, uygulama yerleştikçe ve yaygınlaştıkça bu sorunların geride kalacağını belirtiyor. fbila@milliyet.com.tr Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, dün kahvaltıda Milliyetin konuğuydu.