Bankacılıkta yeni önlemler

Bankacılıkta yeni önlemler


       Milliyet'in bir haftadır manşetlerinden duyurduğu gibi Bankacılık Üst Kurulu batık bankalar operasyonuyla birlikte, bankacılık sektörünün yapısını güçlendirip, sağlamlaştıracak önlemleri de saptıyor.
       Önlemler birkaç ayaklı...
       Bankacılık Üst Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel, dün Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal'ın katıldığı toplantıda hem bilgi sundu, hem de Hazine'den batık bankalar için alınacak 6.1 milyar dolar değerindeki kamu kağıtlarının işlemlerini tamamladı.
       Sektörü ilgilendiren bir diğer çalışmayı yürüten Maliye Bakanı Sümer Oral da hazırlıklarını ve düşüncelerini Başbakanlığa ayrıca taşıdı.
       Bankacılık Üst Kurulu'nun sistemi kontrol edecek yeni önlemleriyle ilgili hukuki çalışmalar sürüyor.
       Bu çalışmaları şöyle özetlemek mümkün:
       1- Bankalar dışında, "leasing" ve "factoring" kurumlarının da Bankacılık Üst Kurulu'nun denetim alanı içine sokulması. Sermaye Piyasası Kurulu ve sigortacılık dışındaki mali kurumlar da Bankacılık Üst Kurulu'nun denetim alanına sokulacak. Böylece, Üst Kurul'un çalışma alanında bütünlük sağlanacak.
       2- Diğer çalışma ise Milliyet'in duyurduğu, "banka sahibi olabilme koşulları"yla ilgili. Bu çalışma da son aşamasına geldi. Daha önce banka batıranlar, batmış bankerler banka sahibi olamayacakları gibi, parasının kaynağını açıklayıp, kanıtlayamayan, adli ve ticari sicili bozuk olanlar da banka kuramayacak, banka devralamayacaklar. Bu koşulların detayları birkaç gün içinde kamuoyuna duyurulacak.
       3- Yine Kurul'un gündeme getirmeye hazırlandığı bir yasa çalışması da, bazı mahkemelerin yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak görevlendirilmesi veya ihtisas mahkemeleri kurulması. Üst Kurul daha önce Adalet Bakanı'na ilettiği bu düşüncesini birkaç gün içinde daha detaylı olarak sunacak.
       4- Bankacılık Üst Kurulu'nun yürüttüğü bir diğer çalışma da Bankalar Yeminli Murakıpları'nın devletin el koyduğu batık bankaların işlemleri üzerinde derinleştirdikleri denetim. Bu denetimler sonucunda işlemler arasında suç oluşturan varsa bunlar ayıklanacak ve sorumluları hakkında dava açılmak üzere savcılığa gönderilecek.
       5- Bankacılık Üst Kurulu batık bankaların eski sahipleri tarafından gönderilen ödeme planlarını ise doğrudan ilgili bankaya havale ediyor. Ödeme planı konusunda Üst Kurul muhatap değil. Eski sahiplerin batık bankaların yönetimine fon tarafından atanan yöneticilerle ödeme planı yapmaları gerekiyor. Fon, ödeme planlarının teminatlandırılması koşuluyla bankaların yeni yönetimleri tarafından değerlendirileceğini belirterek, müracaatları bankalara yönlendiriyor.
       6- Bankaclık sektörünü yakından ilgilendirecek diğer çalışmayı ise Maliye Bakanı Sümer Oral yürütüyor. Bu çalışmanın özü bankaların birleşmelerini teşvik edecek ve kolaylaştıracak bir yasa çıkarılması.
       Maliye Bakanı Oral, dünkü görüşmemizde konuya şöyle açıklık getirdi:
     "Bankalar ne kadar güçlü ve sağlam olursa, ekonomi de o kadar güçlü ve sağlam olur. Bu nedenle bizim düşüncemiz Bankacılık Üst Kurulu'nun izin vermesi koşuluyla birleşmek isteyen bankaların bu işlemlerini kolaylaştırmak. Birleşmek isteyen bankalar, Üst Kurul'a başvuracaklar, kurul incelemesi ve izin vermesi halinde birleşme işlemini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla birtakım vergi kolaylıkları sağlanmasını düşünüyoruz. Bu tür işlemlerde ortayla çıkan yeniden değerlendirme, zarar saptaması, KDV, işlemlerden doğacak diğer vergiler gibi mali yükü hafifleştirerek sektördeki birleşmeleri kolaylaştırıp, destek olmayı düşünüyoruz. Amacımız Batı'daki standartları Türk bankacılığında da hakim kılmak."
       Bütün bu çalışmalar sonuçlandığında, bankacılık sektörüne çekidüzen verilmiş olacak.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr