Bundan sonrası

Dervişin bu kararının yankıları sürüyor.YTP cephesindeki tepki, Dervişi "sözünü tutmayan" bir politikacı suçlamasına dönüştü. Cem - Özkan ikilisi Dervişin kendilerini yarı yolda bıraktığı düşüncesindeler.Dervişin bu eleştiriye karşı savunusu ise, YTPnin solda birlik aramadığı ve DTP işbirliği ile solla değil, sağla ittifakı tercih ettiği biçiminde.Derviş, son açıklamasında, sosyal - liberal sentez yaklaşımını sol çerçeveyle sınırladı. YTPnin DTP ile yakınlaşmasını onaylamayan bir tutum sergiledi. Cem - Bayar işbirliğinin kendi bilgisi ve desteği dışında gerçekleştirildiği imasında bulundu.Dervişin ısrarla birlik çağrısı yapan Baykalın yanında yer alması bu gerekçelere dayandırılıyor, ancak Cem ve Özkan bu gerekçeleri geçerli ve yeterli bulmuyorlar.Bundan sonrası ne olacak?Derviş nasıl bir yol izleyecek?Hafta sonunu İstanbulda geçirecek olan Derviş, pazartesi CHP Genel Merkezinde Baykal ile bir araya gelecek. Dervişin deyimi ile bu kez Baykal ile birlikte arayışlarını sürdürecek.Dervişin Baykal ile buluştuktan sonra Başbakan Ecevitten de randevu talep etmesi gündemde. Bu hafta içinde Ecevit ile bir araya gelmeyi de düşünüyor. Anlaşılıyor ki Derviş, solda birlik çağrısını DSP lideri Ecevite de bir kez daha getirecek.Dervişin bu arayışlarını sürdürürken dikkat ettiği bir nokta Türk - İş ve DİSK gibi büyük işçi örgütleriyle beraber hareket ediyor izlenimi vermesi. Derviş, sık sık sivil toplum kuruluşlarının istekleriyle kendi isteklerinin örtüştüğü vurgusu yapıyor. Solda birlik ve ittifak ısrarını sürdürürken desteğini aldığını ima ettiği sivil toplum kuruluşlarının genel arzusuyla uygun hareket ettiğine de dikkat çekiyor.DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Dervişin arayışlarında daha aktif rol üstlenmiş görünüyor. Çelebi, solda birlik oluşumuna katkıda bulunacaksa kendisinin ve arkadaşlarının aktif olarak politikada yer alabileceklerini söylüyor.Partiler arasında kurumsal bir birlik oluşturulamazsa sendikalar, odalar, diğer sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesini ve tek bir adrese yönelmelerini sağlamak da Dervişin amaçları arasında.Önümüzdeki hafta yine Dervişin yoğun temas ve arayışlarına tanık olacağız. fbila@milliyet.com.tr YTPyle yollarını ayıran Kemal Derviş, CHPye çok yakın bir konum aldı.