CHP ile MHP'nin ortak paydası

Bugünün koşullarında MHP'yi ve CHP'yi 1980 öncesindeki ideolojileri, yapıları, kadroları ve politikalarıyla değerlendirmek yanlıştır."Bu iki partinin ortak paydası olamaz" yaklaşımı gerçekçi değildir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı CHP lideri Deniz Baykal'ın olumlu ve önemli bir açılım olarak değerlendirmesi, AKP'lilerden çok, "örtülü" ve "mahcup" biçimde AKP'yi destekleyen çevrelerce yadırgandı. Devlet Bahçeli'nin 8. Olağan Kongre'de yaptığı konuşmada yansıttığı açılım o gün ortaya çıkmadı.Bu, Bahçeli'nin liderliğiyle birlikte başlayan yeni MHP sürecinin sonucuydu. Devlet Bahçeli göreve geldiği günden itibaren MHP ve ülkü ocaklarının 1980 öncesinden kalma imajını değiştirmeye çalışıyor. Bunu bir makyaj çalışmasıyla değil, yeni bir siyasi çizgi oluşturarak yürütüyor.MHP'yi radikal, marjinal bir parti konumundan kitle partisi konumuna getirmeyi amaçlıyor.MHP lideri, aynı amaçla ülkücü gençliği sokak çatışmalarının tarafı olmaktan çıkarmaya gayret gösterdi. Son kongredeki konuşmasında bu konuda kararlı olduğunu bir kez daha söyledi. Ülkücü gençliğe mesajı, terörle mücadelenin devletin güvenlik güçleri tarafından yapılacağıydı. Bu sözlerinin anlamı, MHP veya ülkü ocaklarının, "devletin sivil kolluk gücü" olmadığı ve olmayacağıydı.Bahçeli, öz olarak ülkücü gençlere "Kendinizi kolluk gücü sanmayın, onların yerine koymayın", devlete de "Bu gençliği öyle görmeyin, kullanmaya çalışmayın" diyordu. Yeni MHP Bahçeli'nin MHP'de yaptığı önemli açılımlardan biri de Türk milliyetçiliği anlayışındaki değişikliktir. Bahçeli, Türk milliyetçiliğinden vazgeçmiş değildir. MHP'nin Türk milliyetçiliği anlayışını soyculuktan çıkarıp Atatürk milliyetçiliğine yakınlaştıran, hatta örtüştüren çizgiye taşımayı hedeflemiştir. Bugünkü söylemi bunun ifadesidir. Türklüğü kurucu üst kimlik olarak tanımlarken bunun, etnik kimliklerin reddedilmesi ve inkârı anlamına gelmediğini vurgulaması önemlidir. Bu yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'daki "Türklük" kavramına ilişkin yorumuyla da örtüşür.Bahçeli, bu anlayıştan hareketle, kongrede, kendini etnik olarak nasıl tarif ederse etsin her kültürün ve her bölgenin insanını Türkiye Cumhuriyeti, onun temel nitelikleri, kurucu felsefesi ve değerlerinde buluşmaya çağırmıştır.CHP lideri Baykal'ın, "olumlu ve önemli" bulduğu budur. Yeni milliyetçilik Laiklik, ulusal bütünlük, üniter yapı başta olmak üzere cumhuriyetin temel nitelikleri konusunda CHP'nin duyarlı tutumu açıktır. Aksi, varlık nedeniyle bağdaşmaz.Bahçeli de "Atatürk ilkelerini, cumhuriyetin niteliklerini, kurucu felsefesini, ulusal birliği, üniter yapıyı" vazgeçilmezler olarak vurgulamıştır.Baykal'ın övgüsü bunadır.Yoksa, elbette iki parti tıpatıp aynı olamaz.Ancak ortak payda buradadır ve ayrıca sadece bu iki partiyle de sınırlı değildir. fbila@milliyet.com.tr Ortak payda