Dozu ayarlanmış BDP desteği

Anayasa değişikliği, iktidar partisinin damgasını taşıyor. Hazırlanması ve oylanması sırasında siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle de birinci turda maddeler bıçak sırtında geçti. Şimdi gözler ikinci tur oylamalarda.
CHP’nin ve MHP’nin tutumları net. İki parti de anayasa değişikliklerine karşı tutum aldılar. MHP oylamalara girip ret oyu vererek, CHP ise oylamalara katılmayarak tavır aldılar.
Anayasa değişikliklerine destek olmayacaklarını açıklayan BDP’nin ise, farklı bir tutumu var. Bir yandan değişiklik paketine karşı olduklarını açıklıyorlar, bir yandan da maddelerin riskli hallerde 330’un altında kalmasını önleyecek kadar destek veriyorlar.

Dozunda destek
BDP, sürecin başlangıcında anayasa değişikliğine sıcaktı. Destek olabileceklerini açıklamıştı. Bunun karşılığında bazı koşullar öne sürdüler. Bu koşullar iktidar tarafından kabul görmedi. BDP de karşı tutum aldı.
Ancak, 330’un altında kalması muhtemel hallerde bir iki milletvekiliyle maddelere destek veriyor. Bu tutumunu sürdüreceği de BDP sözcüleri tarafından açıklandı. Maddelerin 330’un altında kalmasına izin vermeyeceklerdir.
BDP’nin tavrı ikircikli görünüyor. Anayasa paketine Meclis’ten geçmesi için gerekli asgari desteğe sahip olmasını sağlayacak kadar destek oluyor. Bu destek bir fire değil. Parti yönetimi tarafından dozu ayarlanmış bir destek.

BDP’nin nicelik katkısı
İktidar açısından, BDP’nin bu desteği hem nicelik hem de nitelik yönünden fayda sağlıyor.
BDP’nin, maddelerin 330’un altına düşmeyecek kadar destek sözü vermesi, ikinci tur oylamalar için çok önemli. Eğer maddelerden biri ikinci turda 330’un altında oy alırsa düşüyor. Bu nedenle BDP’nin bu desteği ve sözü nicelik açısından büyük önem taşıyor. Böylece paketin ikinci turda da en azından yasalaşması garanti altına alınmış oluyor. İktidar partisinin ilk oylamada 4-5 düzeyinde olduğu anlaşılan fire sayısı, ikinci turda biraz daha artsa bile BDP’nin, bu boşluğu dolduracak kadar destek vereceği anlaşılıyor. BDP, bu tutumuyla iktidar partisinin vereceği fireye karşı yedek güç işlevi görüyor.

Nitelik katkısı
BDP’nin bu tutumunun sağladığı nitelik katkısı ise, belki nicelik katkısından daha da önemli. BDP’nin tüm milletvekilleriyle birlikte destek vermesi yerine birkaç milletvekiliyle değişikliği yasalaştırması iktidarın işine gelen bir tablo ortaya çıkarıyor.
Bunun bir nedeni, muhalefetin, sadece BDP’nin desteğini almış bir anayasa değişikliğine karşı referandumda daha etkili bir muhalefet yapabilecek olması. İktidarı, BDP ve PKK’yla işbirliği yapmakla eleştirecek olan CHP ve MHP’nin, etkili olma olasılığı daha yüksek. Bu nedenle BDP’nin tümüyle destek olmayışı iktidar partisini rahatlatan bir durum.
İkinci bir neden ise, AKP içindeki fireler. İktidar partisinden zaman zaman yükselen muhalif seslerin nedeni BDP ile aynı yerde görünmekten rahatsız olan milletvekillerinden geliyor. Bu rahatsızlık, Habur girişinden beri sürüyor. BDP’nin 20 milletvekiliyle pakete destek vermesi, fireleri artıracak bir faktör olabilirdi. BDP kurumsal olarak değişikliğe karşı durup sadece 330’u garanti edecek sembolik bir destekle yetinerek, iktidar partisindeki firenin artmasını da önlemiş oluyor.
Dozu ayarlanmış destek bu açıdan da önemli...