Ecevit'in "8 yıl" projesi

Ecevit'in "8 yıl" projesi

Fikret Bila

TÜRKİYE'nin Refahyol döneminde sürüklendiği siyasi tıkanıklığın temel nedenlerinden birini "8 yıllık kesintisiz eğitim" tartışması oluşturdu.
Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesine rağmen Refahyol, dağılmayı da göze alarak 8 yıllık temel eğitime direndi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nı yürütecek olan Demokratik Sol Parti, bu konudaki hazırlığını çoktan tamamlamış durumda. Ecevit'in yeni hükümetin gündemine getireceği ilk projelerden biri 8 yıllık eğitim olacak.
Bülent Bey, bu konuda DSP'nin hazırlığını Nisan ayında yaptığını vurguluyor.
Ecevit'in "8 yıllık zorunlu ve kesintisiz temel eğitim programı"nın ana hatları şöyle:
* 8 yıllık zorunlu temel laik eğitim kesintisiz olacak.
* Temel eğitimde seçmeli ders olmayacak.
* Meslek eğitim ve öğretimi 8 yıllık temel eğitimden sonra başlayacak.
* 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitime geçilirken, meslek ortaokullarına devam etmekte olan çocuklarla, çıraklık eğitimi gören çocukların kazanılmış hakları korunacak. (Halen imam - hatip ortaokullarına devam eden çocuklar bu öğrenimlerini sürdürecekler, mevcut öğrenciler mezun olana kadar okullar kapatılmayacak)
* 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz temel eğitimin dar gelirli ailelere yük olmasını önlemek amacıyla, öğrencilerin, kitap, kırtasiye gibi öğrenim araç ve gereçleri ile okul giysi gereksinmeleri devlet okullarında devletçe karşılanacak.
* Öğrencilerin meslek seçimlerini sağlıklı biçimde yapabilmelerini kolaylaştırmak için, temel eğitimin son yılında öğrencilere değişik meslekler konusunda rehber öğretmenlerce bilgi verilecek. Yetenek ve eğilimlerinin herhangi bir baskı altında kalmaksızın belirlenmesine yardımcı olunacak.
* Temel eğitim öğrencileri için bölge yatılı okulları ve yurtlar parasız olacak. Bu okullar ve yurtlar bölgenin uzak yörelerinden gelen tüm çocukların gereksinmesini karşılayacak kadar çoğaltılacaktır.
* Anayasa'nın 24. maddesine uygun olarak, temel eğitim kurumlarında "din kültürü ve ahlak öğrenimi"ne devam edilecek. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi, ailelerin istemine bağlı olarak ve Anayasa'da belirtildiği üzere "Devletin gözetim ve denetimi" altında verilecek.
* İsteğe bağlı Kuran kursları ve hafızlık eğitimi ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sağlanacak. Temel eğitim çağındaki çocuklardan isteyenler, bu olanaktan, temel eğitim kurumları dışında ve tatillerde yararlanabilecekler. İslamın gerçek kaynağından doğru olarak öğrenilebilmesini kolaylaştırmak için, Türkçe Kuran meali öğretimine ağırlık verilecek.
* İmam - hatiplik mesleğine yeni girecek olanlarda Yüksek İslam Enstitüsü veya İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiş olma koşulu aranacaktır. Daha önce bu mesleğe girmiş olanların bilgi düzeylerini yükseltebilmeleri için meslek içi eğitime önem verilecek.
* Tüm liselerde felsefe, mantık ve ruhbilim derslerine yer verilecek.
Ecevit'in 8 yıllık eğitim programının ana hatları böyle. Bülent Bey, bu projenin yaşama geçirilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun ortak bir program düzenlemesinin uygun olacağını düşünüyor.
Yeni hükümet işe hızla başlayacak gibi görünüyor.

Yazara EmailF.Bila@milliyet.com.tr