Ekonomik paket

Ekonomik paket


Ekonomideki tıkanıklığın aşılması için alınması düşünülen önlemlere son şekli verildi.
İntihar girişiminden önce Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'ın başlattığı çalışmaları Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan hızla sonuçlandırmış görünüyor.
Uluğbay'a vekalet eden Özkan, Hazine ve Merkez Bankası'yla yaptığı bir seri toplantı sonucunda ekonomiyle ilgili paketi bu hafta uygulamaya koyacak düzeye getirdi.
Özkan, hafta sonu evine kapanarak ekonomik paketi çalıştı.
Hüsamettin Bey'in dayandığı üç ayak var: Uluğbay'ın Hazine ekibi, Merkez Bankası ve Maliye Bakanı Sümer Oral.
Çalışmaların sonuçlandırılmasında Özkan'ın "pratikliği"nin etkisi seziliyor.
Özkan, süratle karar verme ve hemen uygulamaya geçme eğilimini pakete yansıtmış görünüyor.
* * *
BU hafta içinde açıklanması beklenen ekonomik paket bir "kemer sıkma programı" değil.
Tıkanıklık noktalarında yasal düzenleme, ihracatı teşvik ve borç yönetiminin düzenlenmesiyle faiz baskısının düşürülmesine dayanıyor.
Paketin temel unsurları şöyle:
1- İç borçta uzun vade: Hazine bundan sonra uzun vadeli borçlanacak. En fazla altı ay vadeyle borçlanan Hazine yeni borçlanmalarını bir yıl veya daha fazla süre için yapacak. Böylece geri ödeme baskısı azaltılacak.
2- Tahkim: Yabancı sermayenin çekilmesi ve özelleştirilmenin hızlandırılması için Anayasa değiştirilerek tahkim sorunu çözülecek. Bu hafta içinde tahkime ilişkin Anayasa değişikliği ve yasa düzenlemesi Meclis'e sevk edilecek.
3- Özelleştirme: İki cep telefonu kanalı için ihaleye çıkılacak. Yeni kanal sayısı üçe de çıkarılabilecek. 500 milyon dolardan iki veya üç GSM ihalesiyle üç ayda 1 - 1.5 milyar dolar alınacak.
4- İhracata kredi: Sıkışan sektörleri rahatlatmak için Eximbank'a ek kaynak aktarılacak. Bu kaynak ekonomik krizden etkilenen ihracata dönük sektörlere kullandırılacak.
5- Vergi düzenlemeleri: Yeni Vergi Yasası'nın sorun yaratan maddeleri değiştirilecek. Peşin Vergi'nin yumuşatılması, mevduat faizlerinden alınan yüzde 12, repodan alınan yüzde 6'lık stopajın nihai vergiye dönüştürülmesi, telif kazançlarıyla ilgili maddenin yumuşatılması, özel tüketim vergisine geçiş, mali miladın matrah artışı yöntemiyle kaydırılıp yumuşatılması konularını yeniden düzenleyen bir vergi paketi Bakanlar Kurulu'na sunulacak.
* * *
EKONOMİDE iyileştirici önlemler paketinin çerçevesi böyle.
Paketle birlikte faizin düşürülmesine dönük politika sürdürülecek.
Geçen hafta Merkez Bankası ve kamu bankalarının inisiyatifiyle aşağıya çekilen faizin daha düşürülmesi için "müşterek tavır" devam edecek.
Faiz kırılmasıyla birlikte devreye girecek paketten beklenen, Hazine'nin ve piyasanın rahatlaması...
Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr