İkna zirvesi...

İkna zirvesi...


       Koalisyon liderlerinin bugün yapacakları zirveden hükümet krizi çıkar mı?
       Koalisyon ortağı partilerden dün aldığımız izlenim, çıkmayacağı yönünde.
       Zirve nasıl çalışma yöntemi izleyecek?
       Zirve, "Bahçeli'yi ikna zirvesi" niteliğinde olacak. Öncelikle MHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin birkaç yönden bilgilendirilmesi amaçlanıyor.
       Başbakan Ecevit'in bu amaçla devletin istihbarat örgütlerinden gelen raporlar hakkında detaylı bilgi sunması bekleniyor. Başbakan'ın özellikle MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarına dayanarak, infaz halinde, doğabilecek iç güvenlik sorunları ve PKK'nın yeniden canlanması olasılığı üzerinde duracağı kaydediliyor.
       * * *
       ECEVİT'in yapacağı bilgilendirmeden sonra, zirveye katılacak olan bakanlar da Bahçeli'yi aydınlatmaya dönük sunuşlar yapacaklar.
       Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, hukuki durumu anlatacak. Türkiye'yi yükümlülük altına sokan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle ilgili bilgi verecek ve Türkiye'nin mahkemenin kararını beklemek zorunda olduğunu ifade edecek. Türk, Türkiye'nin uyduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından örnekler sunacak.
       Dışişleri Bakanı İsmail Cem de zirveye katılacak.
       * * *
       DEVLET Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in de daha önceki açıklamasında yer aldığı gibi, "Başbakan'ın dosyayı Meclis'e havale etmesinin AİHM kararına uyulmaması" anlamına geleceğini vurgulaması bekleniyor. Bakan İrtemçelik'in, AİHM'nin, Türk hükümetine "mahkeme karar verinceye kadar infazın durdurulması için her türlü tedbirin alınması kararı"nı ilettiğine dikkat çekmesi ve bu karar uyarınca dosyanın Başbakanlıkta bekletilmesi gerektiğini savunacağı kaydediliyor. İrtemçelik'in yaklaşımına, "Türkiye'nin kafası Avrupalı mı değil mi, eğer Avrupalıysa karara uyarak dosyanın Meclis'e gönderilmeden bekletilmesi gerekir" anlayışının hakim olması bekleniyor.
       * * *
       ZİRVEDE MHP lideri Bahçeli'nin tavrı ne olacak?
       Bahçeli de zirveye bir rapor sunacak. MHP kurmayları ve uzmanlar tarafından hazırlanan rapor, Anayasa'nın başlangıç kısmındaki "egemenlik ve hukuk düzeninin üstünlüğü" ifadelerinden, yurtdışındaki yayınlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. MHP'nin raporu, dosyanın bekletilmesi halinde çıkacak siyasi sorunlara da yer veriyor. Başbakan'ın dosyayı bekletme kararı alması halinde muhalefet partilerinin alacağı muhtemel tavırlar da irdeleniyor. Bahçeli sunacağı raporla birlikte, dosyanın Meclis'e getirilmesini önerecek. Yaklaşımı, "sorumluluk Meclis'indir, biz de sorumluluğu Meclis'le paylaşmalıyız" biçiminde olacak.
       Bu durum bir hükümet sorununa dönüşebilir mi?
       Bahçeli'nin yakın kurmaylarından Bayındırlık Bakanı Koray Aydın, bu sorumuzu şöyle yanıtlıyor:
       - Kimse hükümet sorunu istemiyor. Türkiye'nin uzun yıllar sonra yakaladığı istikrarın değerini herkes biliyor. Biz bugüne kadarki uygulamalarda koalisyon ortaklarımızdan memnunuz. Bir hükümet sorununa dönüşeceğini sanmıyorum. Öcalan konusu özellikli bir konu. Bizim beklentimiz, Sayın Bahçeli'yi dinledikten sonra Sayın Ecevit'in dosyayı Meclis'e göndermesidir. Bekletilmesi gerekiyorsa Meclis'te buna bir yol bulunması ve karar verilmesidir. Sayın Bahçeli, Başbakanlıkta bekletilmenin hukuken mümkün olmadığını ve siyasi sakıncalarını birbir sıralayacak.
       - Başbakan ve Yılmaz, dosyanın Başbakanlıkta bekletilmesi konusunda ısrar ederlerse ne olur?
       - Sayın Bahçeli görüşlerimizi savunmaya devam eder. Biz düşüncelerimizi söylemeye devam ederiz. Çünkü haklı olduğumuza inanıyoruz.
       * * *
       SONUÇ olarak Bahçeli'nin ikna edilmeye çalışılacağı husus, "Öcalan dosyasının Başbakan'a emanet edilmesi" olacak.
       Bahçeli'nin de kabul etmesi halinde "emanet kararı" iki anlam taşıcak. Bir, dosyanın Başbakanlıkta bekletilmesi, iki Başbakan'a güvenilmesi...Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr