Memurun ölüsü kadar dirisine de...

Bu ilginç yaklaşımın nedenini sorduğumuzda ise şu karşılığı veriyor:"Hükümetle birçok kez görüştük. Kamu çalışanlarının taleplerini ilettik. Bizim yaptığımız önerilerden sadece birini kabul ettiler, o da ölüm yardımının artırılmasıydı. Diğerlerinin hepsini geri çevirdiler. Bir tek ölüm yardımı kabul edilince biz de onu kabul etmedik."Sami Evren, memurun bugünkü maaş koşullarıyla yaşam mücadelesinde ayakta kalmasının mümkün olmadığını örnekleriyle anlatırken, hükümetin memurun ölüsü kadar dirisine de saygı göstermesi gerektiğini vurguluyor ve şöyle devam ediyor:"Biz aslında kamuoyunu yanıltmış olduk. Hükümetle toplu görüşme yapıyoruz deyince, çalışanlar ortak bir noktaya varılacağı umudu taşıdılar. Ortak noktaya varılmazsa memur sendikalarının bir yaptırım gücü olduğunu düşündüler. Oysa, bize toplu görüşme olanağı veren yasa yaptırım olanağı vermiyor. Grev hakkı yok. Toplu görüşme kavramı da gerçek bir sendikal hak olarak tanımlanmıyor. Yine sonuçta kararı Bakanlar Kurulu veriyor."Evrenin verdiği çarpıklık örnekleri ise şöyle:"Biz kamu çalışanlarına ücretlerine yüzde olarak zam yapılmasının doğru olmadığı görüşündeyiz. Bu mevcut adaletsizliği daha da artırıyor. Memur maaşlarında o kadar büyük uçurumlar var ki, yüzdelik yaklaşım bu sorunu çözmüyor. Açlık sınırı 490 milyon lira. En düşük memur maaşı 428 milyon lira. Toplu sözleşme kapsamındaki kamu işçisinin maaşı bir milyar lirayı aşıyor ama ortalama memur maaşı 570 milyon lira. Bunu kamu işçisi fazla alıyor anlamında söylemiyorum. Memurun durumunu açıklamak için söylüyorum. Bu dengesizlikler giderilip adaletli bir ücret zemini oluşturulmadan yüzdelik zamlarla sorun çözülmez. Bu nedenle bizim talebimiz yüzdelik zamdan önce taban ücretin 873 milyon liraya getirilmesi."Memur maaşının bir unsuru olan kira yardımının komikliği de Evrenin üzerinde durduğu bir diğer konu:"Memura 200 bin, 400 bin ve 600 bin lira kira yardımı veriliyor. 200 bin liraya bir gazete alamazsınız, bir simit parası. Bu para ile memur nasıl kira öder. Bu artık memurla alay etmektir. Bu ödemeyi bile yükseltmeyi kabul etmediler. Uzlaştırma Kurulu, kira yardımının 25 milyon liraya çıkarılmasını önerdi, buna dahi yanaşmadılar ki, Türkiyede özellikle kentlerde 25 milyon liraya gecekondu da kiralayamazsınız. Bu komik uygulamanın da mutlaka düzeltilmesi gerekir."KESK Başkanı Sami Evren, taleplerinin ekonomik programı bozacağı, dengeleri sarsacağı görüşüne de itiraz ediyor:"Bizim taleplerimizin getireceği ek yük 170 katrilyon liralık bütçede yüzde 1.8dir. Bu oran ekonomik programı da bozmaz, krize de neden olmaz. Sıra kamu çalışanlarına gelince, hep krizle korkutuluyoruz ama bundan çok daha fazlası banka soyanlara aktarıldı, aktarılıyor."Özetle, KESK Başkanı Evren, hükümetin memurun ölüsüne gösterdiği yaklaşımı, dirisine de göstermesini istiyor. fbila@milliyet.com.tr "Dilim varmıyor ama..." diyor KESK Başkanı Sami Evren, "Hükümetin, memurun ölüsü kadar dirisiyle ilgili taleplerimizi de dikkate alması gerekiyordu..."