Milletvekili siyasetle ticareti ayırmalı

Eklenme Tarihi26.09.2008 - 0:29-Güncellenme Tarihi26.09.2008 - 0:30

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın yönettiği canlı yayında tartıştılar. Kılıçdaroğlu iddialarıyla ilgili belgeleri açıkladı, Fırat da belgelerle iddiaları yanıtladı.
Türkiye’nin büyük ilgiyle izlediği bu tartışmadan çıkan sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

Düzeyli bir tartışma
1- Fırat ile Kılıçdaroğlu arasındaki tartışma çok sertti. Canlı yayında karşı karşıya gelinceye kadar ağır bir üslupla konuşuyorlardı. Açık oturumda ise her iki siyasetçi de yumuşak ve saygılı bir üslup kullandılar. Sertleşmediler. Konumlarına uygun düzeyde bir tartışma yaptılar.

Hayali ihracat
2- CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Danıştay kararı, Fırat’ın ortağı olduğu MENAS’ın hayali ihracat yaptığına hükmedildiğini gösterdi. Hayali ihracat kararı o rapora konu olan işlemlerle ilgiliydi. Fırat, başka bir raporun ise Mersin Savcılığı ve Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmaya gerek olmadığı hükmüyle sonuçlandığını gösterdi. Sonuçta Kılıçdaroğlu, MENAS’ın bazı işlemlerinin hayali ihracat olduğuna ilişkin iddiasını kanıtlamış oldu.

Uyuşturucu iddiası
3- Kılıçdaroğlu’nun, MENAS’ın mallarını taşıyan bir TIR’da 89 kilo eroin yakalanmasına dayanarak, gündeme getirdiği “uyuşturucu kaçakçılığı” iddiası çok ağır bir suçlamaydı. Buradan yola çıkarak, herhangi bir yargı kararına dayanmadan, Fırat’a “uyuşturucu baronu” imasında bulunması doğru değildi. Yakalanan uyuşturucu ile Fırat’ın bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt yoktu. Bu nedenle bu itham çok ağır kaçtı.

Fırat’ın şirketten ayrılması
4- Kılıçdaroğlu, Fırat’ın şirket yönetiminden hisselerini de devrederek ayrıldığını iddia ettiğini, ancak söz konusu işlemin 8 ay sonra, TIR’da eroinin yakalanmasının ardından notere onaylattırıldığını belge göstererek belirtti. Fırat da şirket yönetiminden ayrıldığının noter onaylı karar defterine işlendiğini, hisselerini devrettiğinde parasının da banka hesabına yatırıldığını gösterdi. Şirketle bir bağının kalmadığını savundu. Notere 8 ay sonra gidilmesinin gerekçesini, eroin yakalanan TIR haberinin basına yansıması ve kendisiyle ilişkilendirilmesini tekzip etmek biçiminde açıkladı.

Hisse devrinde eksik işlem
5- Fırat şirket yönetiminden ve sonra da hisselerini devrederek şirket ortaklığından ayrıldığını açıkladı. Ancak, şirket karar defterine işlenen bu işlemin Türk Ticaret Kanunu’nun 520. maddesine göre, notere onaylattırılması gerekirdi. Kanunun 520. maddesinin son fıkrası, “Payın devri veya devir vaadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi hüküm ifade etmez” hükmünü taşıyor. Fırat’ın devir işlemi sırasında bu hükmün gereğini yerine getirmeyi ihmal ettiği izlenimi doğuyor. Ancak bu dahi, “eroin kaçakçılığı” gibi çok ağır bir suçlama yöneltilmesi için yeterli değil.

Fırat’ın nüfuzunun kullanılması
6- Kılıçdaroğlu’nun sunduğu belgelerden biri de Fırat’ın siyasi nüfuzunun ortağı veya şirket avukatı tarafından kullanılmaya çalışıldığı kanaati uyandırdı. Kılıçdaroğlu, gümrük dairesine gönderilen bir yazıda, MENAS’ın, işlemlerine kuşkuyla yaklaşılan ve gümrükte sıkı aramaya tabi tutulan “kırmızı liste”den çıkarılması talebi içerdiğini açıkladı. Bu yazının altında eski ortağının yanı sıra Fırat’ın da isminin yazıldığını, ancak imzanın şirket avukatı tarafından atıldığını gösterdi. Fırat bu belgeye yanıt vermedi. Fırat’ın ayrıldığı şirketinin ismini bu şekilde bir başvurunun altına koyması, eski ortağının Fırat’ın siyasi konumundan yararlanmayı düşündüğü izlenimi doğurdu.

Sonuç
7- Fırat-Kılıçdaroğlu tartışması da gösterdi ki milletvekili olan işadamlarının işlerini bir kayyuma devretmesi, siyaset ile ticaret arasına bir set çekmeleri en doğru yol. 

Yazarın Diğer Yazıları
Etiketler