Özürlü değil engelli


Tekerlekli sandalyesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan, bir kaldırıma çıkmaya çabalayan veya merdivenlerden inmek için yardım bekleyen biri niye “özürlü” olsun ki?
Beyaz sopasıyla önündekileri yoklayarak yürümeye çalışan, bir arabanın altında kalmamak veya bir direğe çarpmamak veya bir çukura düşmemek için yüzünde mahcup bir tebessümle kalabalık içinde yürümeye çalışan biri niye “özürlü” olsun?
Burada “özürlü” varsa, o engelli vatandaşlarımız değil, onları böyle yaşamaya mecbur, mahkum kılan toplumdur.

Psikolojik engel
Doğuştan veya sonradan engelli olan insanlarımız mal değildir ki onlara, “kusurlu” veya aynı anlamda “özürlü” diyelim.
“Özürlü mal” olur ama “özürlü insan” olmaz.
Engelli vatandaşlarımıza iyi niyetle bile olsa “özürlü” demek zaten engelle uğraşan bu insanlarımıza bir engel daha çıkarmaktır. “Özürlü” nitelemesi negatif ayırımcılık ifadesidir. Psikolojik baskı etkisi yaratır ve engelli insanlarımızın özgüvenlerini aşındıracak bir yaklaşımdır.

Gelişmişlik düzeyi
Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemek için birçok ölçü kullanılıyor.
Bunlardan biri ve belki en önemli sayılabilecek olanların başında engelli insanların günlük yaşamlarını engelsiz gibi sürdürebilmeleri geliyor.
Evlerin, yolların, okulların, hastanelerin onların engellerini aşacak şekilde düzenlenmesidir.
Hem üretici hem tüketici olarak engelsiz insanlarla aynı kolaylıkta yaşayabilmeleridir.
Türkiye maalesef bu konuda gelişmiş ülkeler arasında değil henüz.
Yolları, kaldırımları, okulları, hastaneleri, siteleri, köprüleri engelli insana “geçit” vermez.
Bu sosyal ve siyasal sorumluluk, Türkiye’de yeni yeni filizleniyor.

Milliyet’in kampanyası
Milliyet, bu filizi büyütmek, bir sosyal sorumluluk projesine öncülük etmek üzere kampanya başlattı.
Engelleri birlikte aşabilmemiz, engelli vatandaşlarımızın yaşama eşit katılabilmelerini sağlamak, onların engellerini aşmalarına yardımcı olacak malzemeleri sağlamak ve ulaştırmak için Milliyet harekete geçti.
Bir yandan ihtiyaçlarını karşılamak, bir yandan belediyeler ve diğer kamu kurumları başta olmak üzere projelerin engelli insanlar da düşünülerek yapılmasını denetlemek ve takip etmek, diğer yandan da engelli vatandaşlarımız nerede ne sorun yaşıyorlarsa gündeme taşımak için Milliyet’le ilan ettiğimiz telefon ve e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Engellerin birlikte aşılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

4 partinin katkısı
Siyasette kolay kolay bir araya gelemeyen partiler, engelli vatandaşlarımız için bir araya gelmeyi başardılar.
CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in girişimiyle Ak Parti, CHP, MHP ve BDP genel başkanlarının da katkısını almak üzere işe bir anayasa değişikliği teklifiyle başladılar. Anayasa’daki ve yasalardaki “özürlü” ifadesini kaldırmak, yerine “engelli” ifadesini koymak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Siyasi partilerin bu örnek davranışı, takdir edilmesi gereken bir duyarlılıktır.
Aynı duyarlılığı bakanlar, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve medya da göstermelidir.
Milliyet’le el ele verin, engelleri birlikte aşalım.