Sakarya Valisi'nin örnek davranışı

Vali Okutan bir eğitim tutkunu.Türkiye'nin temel sorununu doğru kavramış bir vali.Kaymakam olarak da vali olarak da görev yaptığı il ve ilçelerde okullaşmayı artırmak için üstün bir çaba göstermiş. O kadar ki Sakarya'yı okul öncesi eğitimde Türkiye birincisi konumuna getirmiş.Bu çabalarından dolayı 100 bin dolarlık Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.Vali Okutan'ı bu örnek çalışmasından dolayı kutluyoruz.Okutan'ın kutlanmayı çok daha fazla hak ettiği davranışı ise şahsına verilen 100 bin dolarlık bu ödülü değerlendirme biçimi... Sakarya Valisi Nuri Okutan, eğitime katkılarından dolayı bu yıl "Vehbi Koç Ödülü"ne layık görüldü. Sakarya Valisi Nuri Okutan, para ödülünü de yine eğitime katkıda bulunmak amacıyla değerlendirmeyi düşünüyor.Eğer bir okul yaptırmaya yetse, Vali parayı böyle değerlendirmeyi yeğleyecekti. Ancak yetmiyor.Okutan, okul yapımına yetmese de şahsına verilen bu parayı kütüphane ve okulöncesi çocuklarına yönelik oyuncak kütüphanesi yaptırmak için kullanmayı planlıyor. Ödülü ne yapacak? Nuri Okutan, valilik yaptığı Siirt'te okulöncesi okullaşma oranını yüzde 4'ten yüzde 64'e yükseltmiş. Sakarya Valiliği sırasında da yüzde 7 olan okulöncesi okullaşma oranını yüzde 80'e çıkarmayı başarmış.Bunu nasıl yapmış?Vali'nin becerisi burada ortaya çıkıyor.Okutan, devlet olanaklarını yeni okul yapımına yönlendirdiği gibi, mevcut okullarda da okulöncesi eğitime özel önem vermiş. Eski köy okullarını onarmış, bu onarımı yaparken okulöncesi eğitim için sınıflar ayırmış. Eğer binada bu olanak yoksa, yöneticilere ayrılan odalardan tasarruf ederek bu odaları da okulöncesi sınıflara dönüştürmüş. Velileri aydınlatmış. Okulöncesi eğitimin önemini anlatmış, onları ikna etmiş. Okutan'ın farkı Valilik onur yüklü bir görevdir. Cumhuriyeti, cumhurbaşkanını temsil eder. Cumhuriyeti güçlendirecek olan çağdaş eğitimdir. Valilerin bulundukları illerde eğitim olanaklarını artırmaları, okullaşma oranını yükseltmeleri, özellikle geri kalmış bölgelerde aileleri aydınlatmaları, kız çocuklarının okula gönderilmesindeki direnci kırmaları yapacakları en büyük hizmettir.Bu açıdan Sakarya Valisi Okutan'ın başarısı mülki idare amirlerine örnek oluşturmalıdır. Görev anlayışı Valiler sadece görev anlayışlarıyla değil, kişilikleriyle de örnek olması gereken yöneticilerdir. Omuzlarında cumhuriyeti temsil etme sorumluluğu vardır.Bu açıdan bakıldığında Vali Okutan'ın para ödülünü eğitime ayırması örnek kişiliğini yansıtmaktadır. Örnek kişilik Cumhuriyeti en üst düzeyde temsil eden valilere karşı devletin de görev ve sorumlulukları vardır. Taşıdıkları yükün ağırlığıyla ve temsil ettikleri değerlerin yüceliğiyle uyumlu olanaklara sahip olmalıdırlar.Bu sorumluluk da devletindir.Devlet, valilerin cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmalarını ve cumhuriyet karşıtı akımlardan özenle korunmalarını sağlamak durumundadır. fbila@milliyet.com.tr Devletin görevi