Sayıştay yangını

Sayıştay yangını


       Sayıştay Başkanlığı, yeni binasına taşınma hazırlıkları içinde. Balgat'ta yapılan yeni binaya önce evrak arşivi taşındı. Taşınmanın hemen arkasından da arşivde yangın çıktı. Gündüz söndürülen yangın, önceki gece yeniden alevlendi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
       Sayıştay, TBMM adına bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gelir-gider ve mallarını denetleyen, bağımsız bir denetim organı, hem de sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan, kendine özgü bir mahkemedir. Türkiye'de bütün gelir ve gider evrakları Sayıştay'ca saklanır. Bu nedenle, olağan denetim dışında, bir belgeye gereksinim doğduğunda yeniden denetleme yapılabileceği gibi, mahkeme kararlarıyla da belgelere ulaşılması mümkündür.
       Bu özellikleri düşünüldüğünde Sayıştay, yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük yaparak devleti soymaya çalışanların korkulu rüyasıdır.
       Sayıştay arşivinde çıkan yangınların kamuoyunda hep "kuşku"yla karşılanmasının nedeni budur. Sayıştay arşivinde yangın çıktı mı, akla hemen "acaba" ile başlaylan sorular gelir :
       Acaba sabotaj mı?
       Acaba bazı evrakları yok etmek isteyenler mi var?
       Acaba hangi yıla ait evraklar yandı?
       Acaba hangi tür evraklar yok oldu?
       Acaba hangi kuruma ait evraklar kül oldu?
       Bu sorular birbirini kovalar.
       Sayıştay'ın henüz sadece arşivini taşıyabildiği bina hizmete girmeden yangın çıkması da bu soruları doğal olarak gündeme getirdi. Soruların yanıtları ise Sayıştay'ın yangınla ilgili olarak yapacağı araştırma, inceleme ve gerekirse soruşturma sonrasında ortaya çıkacaktır.
       Bu arada belirtelmesi gereken bir hususda Türkiye'nin tüm evraklarının Sayıştay'ca muhafaza edilmesi zorunluluığu. Yıllarca bu evrakları korumak ve düzenli saklamak küçümsenecek bir işlev değil elbette. Ancak, bu sorumluluğun sadece Sayıştay Başkanlığı'nın sırtında olması da, ve çok sınırlı olanaklarla bu sorumluluğun sürdürülmesi de kolay değil.
       Sayıştay'a yüklenen bu görevin belki başka kurumlarca üstlenilmesi ve modern teknolojisiyle desteklenmesi bir diğer gereksinim.
       Fiziki ve teknolojik olanaklar genişletilmedikçe her yıl milyonlarca evrakın biriktiği bir arşivi güvenli biçimde yürütmenin zorluğu kolay kolay aşılamaz.
       Yolsuzlukların birbirini kovaladığı, "balinalar"dan, "ahtapotlar"dan geçilmediği bir dönemde Sayıştay gibi, yürütmenin emri altında olmayan ve yargı yetkisi taşıyan bir kurumun desteklenmesi yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle, hırsızlıklarla mücadelede çok önemlidir.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr