Sistem...

Sistem...


       Banka boşaltma ve yolsuzlukla mücadele konusunda ciddi bir çalışma başlatan Türkiye'nin "temiz eller" operasyonunu sonuçlandırması için, yürüttüğü mücadeleyi kurumlaştırması gerekiyor.
       Yıllar önce ABD'nin, İtalya'nın ve geçen yıl Japonya'nın yaptığı gibi yolsuzluk çetelerini çökertmek için ihtiyaç duyduğu hukuki altyapıyı bir an önce oluşturması şart.
       Bankacılık Üst Kurulu'nun göreve başlamasından sonra, böyle bir kurumun ne denli gerekli olduğu kısa sürede anlaşıldı. Şimdi, bu Kurul'un çalışmalarını yürütürken, ortaya çıkan ihtiyaçlar da zaman yitirilmeden giderilmeli.
       Bunların başında "ihtisas mahkemeleri"nin geldiği anlaşılıyor. Meclis'in ilk görevlerinden biri de ihtisas mahkemelerinin kurulmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirmesi olmalı.
       Ayrıca, banka boşaltılması gibi, "şirket boşaltma" eylemlerinin de yaygın olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışmalarıyla saptanmış durumda. Çıkar çeteleri, sadece bankalarını değil, kendi şirketlerini de soyuyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri bu yolla boşaltılan paraların 1 milyar doları bulduğunu ifade ediyorlar.
       Bir diğer suç türü de dünyada sona 10 - 15 yıldır gözlenen ve Türkiye'ye de sirayet eden "elektronik suç"lar. Bilgisayar ve elektronik diğer araçları kullanarak mali piyasalarda yolsuzluk yapılması, teknolojinin hırsızlara sunduğu yeni bir suç işleme yolu. Batı ülkeleri bu durum karşısında hukuk sistemlerine "elektronik suç ve ceza" hükümlerini yerleştirmeye başladılar.
       Teknoloji ve mali piyasaların birbirine bağlanması, hırsızlığı da "küresel"leştirmiş durumda. Bu nedenle yargılama ve cezalandırma kurallarının da buna uygun biçimde küreselleştirilmesi gerekiyor.
       Japonya ve Batı ülkeleri, özel yargılama usulleri ve uzman mahkemeler yoluyla "temiz eller" operasyonunu kısa sürelerde sonuçlandırdılar.
       Türkiye'nin sadece banka boşaltanları değil bütün mali piyasalardaki işlemleri kapsayacak şekilde yeni bir yargı sistemi kurması gerekiyor. Uzmanlık gerektiren bu konularda hızlı yol alabilmek için dünyada örnekleri görünen özel yargılama usullerinin belirlenmesi ve uzman mahkemelerin kurulması vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görünüyor.
       Temiz eller operasyonunun eksik kalmaması için Meclis'in bu ihtiyaca cevap vermesi çok önemli...


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr