SSK kavgası...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastanelerin devrini CHPnin öngördüğünü, bu hususta seçim bildirgesinde vaadi bulunduğunu anımsatarak, CHPnin seçim bildirisini okuması, komisyon görüşmelerinde tartışmanın büyümesine neden oldu.CHPnin itirazı nedir? SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrini CHP de seçim bildirgesine bir vaat olarak almış mıdır?Eski SSK Genel Müdürü ve CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu dün arayarak, bu sorulara açıklık getirdi.Kılıçdaroğlunun verdiği bilgiler özetle şöyle:"CHPnin seçim bildirgesindeki vaadi ile bugün hükümetin yapmaya çalıştığı aynı şey değildir. CHPnin seçim bildirgesinde yazan şudur: SSK hastanelerini sosyal sigorta sisteminden ayıracağız. İşçilerin SSK hastaneleri üzerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, SSKnın sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığının koordinasyonuna devredeceğiz.Bu vaat SSK hastanelerinin mülkiyetinin devredilmeyeceği, sadece sağlık hizmetinin bakanlık koordinasyonuna verileceğini söylüyor. Oysa, hükümetin getirdiği tasarı, SSKnın malı olan hastanelerin mülkiyetini de devrediyor. Bizim itiraz ettiğimiz budur."Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağın savunduğu tasarıya hükümetin diğer üyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlunun da karşı olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Başbakanlığa yazdığı 24 Eylül 2004 gün ve 2986 sayılı yazıda hastanelerin mülkiyetiyle devrinin SSK yasasına ve Anayasaya aykırılık oluşturacağı yazılı. Hukuki sakıncaların yanı sıra mali ve idari açıdan da yapılan inceleme bu yazıyla Başbakanlığa bildirilmiş durumda. Hal böyleyken, Sağlık Bakanının, SSKnın dolayısıyla işçilerin malı olan hastanelerin mülkiyetini devretmeye çalışması açık bir hukuk ihlalidir. Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık oluşturmaktadır." SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesini öngören tasarı, AKP ile CHP arasında sert tartışmalara neden oldu. Kılıçdaroğlu, SSK yasasının, SSK Yönetim Kurulunu yetkili kıldığını, kurumun özel hukuk kurallarına tabi olduğunu, SSK Yönetim Kurulunun isterse bu hastaneleri satabileceğini belirttikten sonra şöyle dedi:"Şimdi yasanın SKK Yönetim Kuruluna verdiği yetki, yeni tasarıyla elinden alınıyor. SSKnın malları, yasası gereğince SSKya aittir, Hazine malı değildir. Biz bu nedenle işçilerin hakları saklı kalmak ifadesini seçim bildirgesine koyduk. Yani mülkiyet SSKda kalmak üzere sadece sağlık hizmetlerinin bakanlık eşgüdümüne verilmesini öngördük. Oysa yapılmak istenen işçilerin malını bakanlığa devretmektir. Bizim karşı çıktığımız budur." SSK yetkili Kılıçdaroğlu, SSKlıların iki temel sorunu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"SSK hastanelerinde iki sorun var: Birincisi sevk, ikincisi ilaç kuyruğu. SSKlılar istedikleri hastaneye gidemiyorlar. Mutlaka SSKdan sevk almaları gerekiyor. Bu da büyük zorluklar çıkarıyor. Neden SSKlılar da memurlar gibi istedikleri hastaneye gidemesinler? Çözümü gereken birinci sorun budur. Bir de SSKlı ilaç kuyruğunda saatlerce bekliyor. İlaç almak hasta için de hasta sahibi için de bir eziyete dönüşüyor. Oysa SSKlı da ilacını dışarıda eczaneden alabilmeli. Bu iki sorun çözülürse SSK hastanelerinde hizmetin daha iyi yürüyeceği görülecektir. Önce bunu çözsünler, sonra sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna yönelsinler ama işçilerin malını Sağlık Bakanlığına devretmesinler. SSKlıyı ikinci sınıf hasta konumundan çıkarsınlar."CHPliler komisyondaki tartışmaların kaynağının iktidara endeksli çalışma yönteminden kaynaklandığını belirttiler. Sağlık Bakanının konuşması sırasında kameraların içeri alındığını, bakanın konuşması bitince dışarı çıkarıldığını, muhalefetin görüşleri dinlenmeden, kamuoyuna tek yönlü mesaj verildiğini ifade ettiler. Bakanın seçim bildirgesini atlayarak okuduğunu, muhalefetin konuşması beklenmeden basının dışarı çıkarılarak haksızlık yapıldığını vurguladılar.CHPnin, hastanelerin devrine itirazları ve tartışmaya ilişkin savunmaları özetle böyle... fbila@milliyet.com.tr İki temel sorun