SSK ve malzeme alımları

Protokol yerine ihale ile alımların gerçekleştirilmesi y"ntemine geçen Okuyan, protokol y"nteminde SSK kaynaklarının firmalar ve doktorlar lehine istismar edildiği düşüncesinde. Bu malzemeleri satan firmalar ise ihale y"nteminin teknik olarak mümkün olmadığı, protokol y"nteminin de SSK tarafından geliştirildiği, değişiklik ile bazı firmaların kayrılmasının amaçlandığı g"rüşünü savunuyorlar.Doktorlar açısından ise durum biraz daha farklı.Bu malzemeleri ameliyatlarda kullanan bazı doktorlar, tartışma bir sonuca varıncaya kadar ameliyatlarını ertelediklerini belirtiyorlar. ™lümcül bir aciliyet olmadıkça ameliyat yapmadıklarını, yapamadıklarını kaydediyorlar. ™zellikle kalp cerrahisi ve ortopedi ameliyatları için bu geçerli.™rneğin, Ankara Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp Cerrahı Prof. Dr. Tümer Çorapçı, çok acil olanlar dışında ameliyatları ertelediklerini belirtiyor. Malzeme sıkıntısı ve fiyat belirsizliğinin b"yle bir sonuca yol açtığını vurguluyor. Bütün hastanelerde aynı eğilimin hakim olduğunu kaydediyor. Kalp ameliyatları ile ilgili malzemelerin ihale sürecini bekleyemediği g"rüşünü dile getiriyor.Bazı doktorlar ise SSK ve Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarının tedavi "demeleriyle ilgili olarak satıcı firmalarla doktorlar arasında çıkara dayalı işbirliği bulunduğu iddiasının genelleştirilmesinden rahatsızlar. Bu alandaki yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet olayları ile bu olaylara karışan doktorların tek tek saptanmasını ve suçlamaların buna g"re yapılmasını, bütün doktor camiasının karalanmaması gerektiğini vurguluyorlar.Okuyan'a karşı çıkan doktorlar "nce bu ayırımın yapılmasını istiyorlar.Bu arada bu sekt"rle ilgili insanlardan da hem bilgi, hem tepki geliyor. G"rüntüleme hizmetlerinde firmalarla, doktorlar ve "deyici kurum ilgilileri arasında çıkar işbirliği iddiaları çok yoğun. ™rneğin okurlarımızdan biri sadece İstanbul'un Trakya yakasındaki g"rüntüleme cihazlarından (MR) sayısının bütün Avrupa'daki MR sayısından fazla olduğunu bildiriyor. Bu "zel g"rüntüleme merkezlerinde çalışanlardan çoğunun g"revinin, g"rüntüleme merkezinin aldığı ücretin bir kısmını o merkeze hasta sevk eden doktora g"türmek olduğunu iddia ediyor.Bu bilgi ve iddialar sağlık sekt"rünün bu y"nüyle mercek altına alınması gerektiğini g"steriyor.Bu ilişkiler saptanmalı ve topluma aktarılmalı. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'un alımları ve sağlık "demeleri nasıl yapılıyor, gerçekten gereksinim olmadığı halde doktorlar "zel kurumlara hasta sevk ediyorlar mı, "zel g"rüntüleme ve tedavi merkezleriyle nasıl bir ilişki var, malzeme alımlarında firmalar ile kurumlar ve doktorlar arasında maddi çıkar bağı kuruluyor mu, nasıl kuruluyor ve nasıl işliyor?Bu soruların yanıtlarının ortaya çıkması gerekli. Bu konuda ilgili bakanlar olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un inceleme yaptırmaları ve sonucu kamuoyuna açıklamaları da bir gereksinim.Tabii, hasta, hasta yakını ve bilgi sahibi bütün vatandaşların da bilgilerini yetkililer ve kamuoyuyla paylaşmalarında büyük fayda var. fbila@milliyet.com.tr Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın SSK'nın protez ve benzeri iyileştirici malzeme alımlarında y"ntem değişikliğine y"nelmesine ilişkin tartışmalar ve tepkiler sürüyor.