Temizel yasaları

Temizel yasaları


       Bankacılık Üst Kurulu yoğun bir çalışma içinde.
       Kurul Başkanı Zekeriya Temizel ve kurul üyesi arkadaşlarının mesaileri sabah 07.30'da başlıyor ve neredeyse gece 24.00'e kadar sürüyor.
       Bu yoğun çalışmanın amacı, bankacılık sektörüne uluslararası stardartlara uygun bir düzen vermek ve Türk bankacılığını dünya piyasalarında "güven" ve "itibar" kurumu haline getirebilmek.
       Bunu sağlamanın ilk koşulu elbette, "boşaltılan bankalar" sorununu bir çözüme kavuşturmak ve tekrarını önleyecek bir sistem kurmak.
       İşte bu amaçla yakında Bankacılık Üst Kurulu, banka kurma, banka satın alma, kısaca "banka sahibi" olabilmenin koşullarını açıklayacak. Bu koşullara uymayanlar, bundan böyle Türkiye'de banka sahibi olamayacaklar.
       Bankacılık Üst Kurulu'nu düzenleyen yasanın verdiği yetkiye dayanarak Temizel'in yürürlüğe sokmaya hazırlandığı yeni koşullar üç önemli noktada odaklaşıyor:
       1- Paranın kaynağı,
       2- Mali güç - itibar,
       3- Temiz sicil.
       Banka kurmak veya almak isteyen işadamları önce, para kaynaklarını ortaya koyacaklar. Bir başka deyişle "nereden buldun" sorusunu yanıtlayacak ve kanıtlayacaklar. Bu koşulun amacı son yıllarda örnekleri görüldüğü gibi yeraltı dünyasından kaynaklanan "kirli para"yla banka satın alınmasının önüne geçilmesini sağlamak. Bu kural işlemeye başlayınca, her "para bulan" banka sahibi olamayacak.
       Ayrıca banka kurmak veya satın almak için belirli bir mali gücün kanıtlanması ve banka sahibi olacak kişinin ticari itibarının yüksek olması aranacak. Ekonomik ve ticari faaliyetleri mercek altına yatırılacak olan işadamının ticari dünyada itibar sahibi olması, koşul olarak aranacak.
       Bir diğer önemli ölçü de banka almak isteyen işadamının temiz bir adli sicile sahip olması. Yüz kızartıcı suçlar başta olmak üzere mahkumiyeti bulunanlar banka sahibi olamayacaklar.
       Bankacılık Üst Kurulu'nun yürürlüğe koymaya hazırlandığı bu ölçüler, bankacılık sektöründe, "temiz sayfa" açılması anlamına geliyor.
       Bu koşullara uymayanları, sektörden temizlemeyi ve bu tür kişilerin sektöre girmesini engellemeyi amaçlayan Üst Kurul, "içini boşaltmak" amacıyla banka alınması, banka bedelinin içindeki parayla ödenmesi, nereden kazanıldığı belli olmayan paralarla banka sahibi olunması gibi olayları tarihe gömmeyi hedefliyor.
     "Temizel yasaları" bankacılık sektörüne istenilen düzeni verebilir ve gereğince uygulanabilirse, Türk bankacılığının, sahipleri tarafından soyulan bankalar nedeniyle zedelenen itibarı yeniden kazanılabilir.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr