Tıp Kurumu bilgileri

Sağlık Bakanı Akdağ, SSKlıların önemli sağlık hizmetlerini dışarıdan aldıklarını belirterek, açık kalp ameliyatları ve onkoloji tedavilerini örnek göstermişti...Tıp Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Altınok ile Genel Sekreter Dr. Ali Rıza Üçer, bu yaklaşıma karşı çıkan bilgiler aktardılar.Tıp Kurumu verilerine göre, SSKnın 1995 ile 2003 yılları arasında dışarıdan satın aldığı hizmetlerin toplam içindeki payı yüzde 22.5 ile yüzde 32.5 arasında değişiyor. Kurumun sağlık giderlerinin yüzde 67.5 ile yüzde 77.5i SSK tesislerine ait...2003 yılında SSK sağlık tesisleri gideri 3.5 katrilyon lira (toplamın yüzde 70i), dışarıdan satın aldığı hizmet ise 1.5 katrilyon lira (toplamın yüzde 30u).2003 yılının hizmet dökümü ise şöyle:- 65.5 milyon muayene,- 78 milyon laboratuvar tetkiki,- 47 milyon ayaktan reçete,- 600 bin ameliyat,- 212 bin doğum.SSK, bu hizmeti 6.300ü uzman olmak üzere 10.000 doktor, 1.235 eczacı ve 12.400 hemşire ile veriyor.Bu veriler ışığında Tıp Kurumu yetkilileri, SSK hastanelerinin az olanakla verilebilecek en yüksek hizmeti verdiği; bu nedenle devredilmelerinde hizmet yönünden sağlık personelinin sorumlu tutulamayacağı; hastanelerin Sağlık Bakanlığına devriyle sorunun çözülemeyeceği, aksine bu aşamadan sonra yerel yönetimlere bırakılacak olmalarının devralma gerekçesiyle çeliştiği ve nihayet yerel yönetimlerden sonra özelleştirilecek olmalarının da büyük sorun yaratacağı görüşündeler. Nihai olarak, hastanelerin işletmelere dönüştürülerek özelleştirilmeleri halinde sadece, "parası olana hizmet" verilmesi gibi bir anlayışın yerleşeceği eleştirisinde bulunuyorlar. Oysa, sağlık hizmetlerinin kamusal yönü ve sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu nedenlerle de SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin tek çözüm yolu olarak görülmesinin yanlış olduğu kanısındalar.Dr. Altınok ve Dr. Üçer, hükümetin Genel Sağlık Sigortası projesiyle ilgili olarak ortaya aktüaryal hesap koymaları gerektiğini savunarak şu bilgileri verdiler:"2004 yılı itibariyle nüfusumuz 71.8 milyondur. Yeşil kartlı nüfus 13.4 milyondur.Bağ - Kur kapsamına gelince, 2004 yılı eylül sonu itibariyle kapsam 16.3 milyondur. Eylül 2004 itibariyle primini ödemediği için karne alamamış veya karnesi iptal edilmiş Bağ - Kurlu sayısı 5.8 milyondur.Bu durumda 13.4 milyon yeşil kartlı ve 5.8 milyon karnesiz Bağ - Kurlunun toplamı 19.2 milyon kişi yapmaktadır. Bu kişilerin sağlık sigortasının nereden fonlanacağına ilişkin hükümetin sunduğu bir bilgi veya aktüaryal hesap yoktur. Bu koşullar düzeltilmeden Genel Sağlık Sigortasına geçmek çok güçtür."Tıp Kurumu yetkilileri, bu tabloda altyapıda bir iyileştirme yapılmadan uygulamaya sokulacak projelerle sağlık hizmetlerinin tümüyle metalaştırılması ve gücü olanın gücü oranında sağlık hizmeti aldığı, olmayanın ise sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden tümüyle yoksun kalacağı bir sistemin doğması riski bulunduğuna dikkat çektiler. fbila@milliyet.com.tr SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri konusuyla ilgili tartışmalar içinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve CHPnin görüşlerini yansıtmıştık.