Vasıta suç...

Vasıta suç...


30 bin kişi yatıyor bu kavramın altında:
"Vasıta suç."
"Amaç suç" için işlenen "araç suçlar."
PKK terörü nedeniyle 15 yılda yaşamını yitiren 30 bin kişi İmralı'da mahkeme kararına şöyle geçti:
"Yüzlercesi ölüm cezasını gerektiren vasıta suçlar."
Mahkeme, Abdullah Öcalan'ı, "Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf fiiler" olarak tanımlanan "amaç suç"unu sabit gördüğü için "bir kez" ölüm cezasına mahkum etti.
"Yüzlercesi ölüm cezası gerektiren vasıta suçlar" nedeniyle, ölüm cezasının müebbet hapse dönüştürülmesine olanak tanıyan Türk Ceza Yasası'nın 59. maddesinin uygulanmayacağını hüküm altına alırken, bir anlamda, "amaç suç" için verdiği ölüm cezasını, "vasıta suç"lar için "yüzlerce kez" vermiş oldu.
"Vasıta suçlar" hükümdeki ifadesiyle, "bebek, çocuk, kadın, ihtiyar ayırımı gözetmeden binlerce masum insanın öldürülmüş olması"ydı...
Özetle mahkeme, "terör vasıta suçu"nu da yüzlerce kez ölüme mahkum etti.
* * *
KARAR ne anlama geliyor?
Abdullah Öcalan amaç suçtan ölüme mahkum edildi.
Vasıta suçlarının da ölüm cezası gerektirdiği hükme geçti.
Öcalan yargılama süreci boyunca "vasıta" olduğunu da "vasıta suçlu" olduğunu da kanıtladı.
"Amaç suç"u ise kabullenmedi.
Amaç suça ortak aradı.
Ortak suçlular saydı...
Yunanistan, dedi...
Rusya, dedi...
Suriye, dedi...
"Kısmen" İtalya, dedi...
Öcalan, mahkemede "vasıta" düzeyinde kaldı.
Bu da şaşırtıcı olmadı.
Durum gösteriyor ki, Türkiye, vasıta suç ve suçlular kadar, "amaç suç" ve "amaç suçlular" üzerinde de durmalı...
Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr