Yakınları da dolar aldıysa yandı

Yakınları da dolar aldıysa yandıDövizin dalgalanmaya bırakılması kararının alınmasından hemen önce Merkez Bankası'ndan 3.5 - 4 milyar dolar satıldığı ve bu işlem nedeniyle bazı kişi ve kurumlara haksız kazanç sağlanıp sağlanmadığı kuşkusu gündeme gelmişti.
Aynı günlerde Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in kişisel tasarrufunun da dövize çevrilmiş olması ayrı bir eleştiri konusu yapılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başbakan Ecevit, Merkez Bankası'na yazı ile başvurularak o gün yapılan işlemler hakkında bilgi istediklerini duyurmuştu.

Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ise yazıya yanıt gelmediği, ancak konunun Yargıtay Başsavcısı Kanadoğlu'nun başvurusuyla Başbakanlık Teftiş Kurulu'na gönderildiği, Başbakan Ecevit'in onayıyla inceleme başlatıldığı bilgisini vermişti. Merkez Bankası için başlatılan inceleme ne aşamada?
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Oduncu, bu sorumuza karşılık, "ön incelemenin devam ettiğini" belirtti ve şu bilgiyi verdi: "Sayın Savcı'nın bizden talebi 4483 sayılı memurların yargılanmasına ilişkin yasa çerçevesinde olayı tespit etmemiz. Müfettiş arkadaşlarımız bu yönde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa süre sonra durum ortaya çıkar."

Bu inceleme nasıl yürütülüyor?
Başbakanlık müfettişleri işe Gazi Erçel'in ifadesini almakla başladılar. Yargıtay Başsavcısı'nın isteği çerçevesinde müfettişler iki konuyu araştırıyorlar:
1- Merkez Bankası eski Başkanı Gazi Erçel'in kişisel tasarrufunu dövize çevirmiş olmasının suç oluşturup oluşturmadığı ve aynı yönde hareket eden akraba ve yakını bulunup bulunmadığının saptanması. Bu amaçla Erçel'in yakın çevresi de inceleme kapsamına alınmış durumda.
2- Dövizin dalgalanmaya bırakılmasından hemen önce Merkez Bankası'ndan kimlere ve hangi kuruluşlara döviz satıldığı. Bu satışların hangi kişi ve kurumlar üzerinde yoğunlaştığının belirlenmesi.

Müfettişler ulaştıkları bilgi ve belgeler ışığında yakında Merkez Bankası ve Gazi Erçel'le ilgili raporlarını düzenleyecek ve Başbakanlığa teslim edecekler. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor sonrasında Merkez Bankası sorumlularıyla ilgili bir yargı süreci başlayabilir.