Yolsuzluk mahkemesi..

Yolsuzluk mahkemesi..


       Bankacılık Üst Kurulu'nun, sektörü, banka boşaltmalardan, yolsuzluklardan, hırsızlıklardan temizleme ve şefaflaştırma konusunda kararlı bir çalışma içinde olduğunu birkaç duyurmuştuk. Bu çalışmaların sonuçları da ortaya çıkmaya başladı.
       Sistem nerede tıkanıyor ?
       Bankacılık Üst Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel'in saptamasına göre, tıkanma en fazla yargı aşamasında yaşanıyor. Denetimin sonuç vermesi yargı aşamasında geçikiyor ve geç gelen veya gelemeyen adalet işe yaramıyor.
       Temizel ve çalışma arkadaşları bu sorunu aşmak için nasıl bir önlem düşünüyorlar ?
       Bankacılık Üst kurulu'nun bu konudaki hazırlığı şöyle :
     "Doğal yargıç ilkesini ihlal etmeden bu tür yolsuzluk davalarına bakacak özel mahkemeler tahsis edilmesi. Bir başka deyişle bazı mahkemelerin 'yolsuzluk mahkemeleri' olarak görevlendirilmesi."
       Özel mahkeme kurulması Anayasa'nın doğal yargıç ilkesine aykırılık oluşturduğu için, Üst Kurul'un önerisi , mevcut mahkemelerin sadece bu konulara bakmak üzere ayrılması.
       Bu yaklaşım Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e de yansıtılmış durumda. Bundan sonraki aşamada Üst Kurul yargılamanın hızlandınılması için alınmasını istediği önlemleri Bakanlığa daha detaylı olarak iletmeyi planlıyor.
       Bakacılık Üst kurulu Başkanı Zekeriya Temizel'in haraket noktası İtalya'da yolsuzluklara karşı topyekün verilen ve başarıya ulaşan mücadele. İtalya, yolsuzların ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanmasının hızlandırılması için özel bir usul yasası çıkarmıştı. Bu yasa sayesinde konularında uzman savcı ve yargıçlarla yolsuzluk olaylarını büyük ölçüde açığa çıkarmayı ve temizlemeyi başarabildi.
       Şimdi benzeri bir yönetemi Türkiye'nin de uygulaması düşünülüyor. Aksi halde adalet ya yerini bulmuyor veya çok gecikiyor ki, bu da aynı sonucu doğuruyor.
       Temizel'in banka yolsuzluklarıyla ilgili olarak uygulamaya koymaya hazırlandığı sistemin üç ayağı var :
       1 - 4422 Sayılı Organize Suçlarla Mücadele Yasası : Bu yasanın tanıdığı olanaklarla organize suç (kamuoyunun bildiği ifadeyle, çete) kavramına giren banka boşaltma eyleminin sorumluları hızla sorgulanabiliyor.
       2 - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsili Usulu Hakkındaki Yasa : Bu yasayla da bankaları boşalttıp kişisel varlıklarına katanlardan, bu varlıkların geri alınması mümkün oluyor.
       3 - Yolsuzluk Mahkemeleri : Bazı mahkemelerin sadece bu konuya tahsis edilmesiyle de yargılamanın hızlandırılması ve yargı sürecindeki tıkanıklığın giderilmesi planlanıyor.
       Bu saçayağı kurulursa, Temizel ve çalışma arkadaşlarının sektörü temizlemeleri uzun sürmez...
       Hükümet ve Meclis'in Temizel'in taleplerine destek olması ve süratle karşılaması gerekiyor.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr