Teknolojik sıçrama

Eklenme Tarihi25.12.2017 - 1:30-Güncellenme Tarihi24.12.2017 - 23:06
‘Bab-ı Toplantı-ları’nın 131. konuğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü idi.
Her gittiği OSB’de ara eleman sıkıntısı ile karşılaştığını söyleyen bakan; bu çarpıklığın eğitim sistemimizin temel problemlerinden biri olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: Almanya ile benzerlik arz ediyoruz; her iki ülkenin 80 milyon dolayında nüfusu var. Almanya’daki orta öğrenim öğrencilerinin yüzde 65-70’i meslek liselerine gidiyor; bizde ise durum bunun tersidir. 

Bizde herkesin üniversite okuyup, masa başında oturması gibi çok yanlış algı var. Bundan dolayı da yetişmiş bir tekniker veya teknisyen 6 bin lira maaş alırken, mühendis 4 bin lira almaktadır. 
En büyük güç insanın kendi içindeki güçtür ve bu durum devletler için de böyledir diyen Sayın Bakan; teknik ara eleman açığımızı gidermek için, Milli Eğitim Bakanlığı ile de anlaşarak, her organize sanayi bölgesinde bir meslek okulu kuracaklarını; bu okulların sahip ve yönetimlerinin OSB’lerde olacağını ifade etti.
İmalat sanayi ciromuzun 144 milyar lira olduğunu; bunu iki misline çıkarmayı hedeflediklerini, bunu da beş alana odaklanarak gerçekleştireceklerini vurguladı: 1-Kimya, petro-kimya 
2-İletkenler, yarı iletkenler, elektronik 3-Makine ve teçhizat 4-Motorlu kara taşıtları 5-Gıda ve içecek.
Türkiye’nin acil ihtiyacı olan mega endüstri bölgelerini denize endeksli kuracaklarını; bunun için de; Kuzey Ege, Güney Marmara, Ceyhan, Mersin ve Adana’yı planladıklarını; bu plan çerçevesinde amaçlarının bilimle teknoloji ve sanayi arasında bağ kurmak olduğunu söyledi.
Kurulan bu bağ sayesinde; petrolü çıkarmaktan ziyade onu işlemek gerektiğini vurgulayan Sayın Bakan; petrolün ton fiyatının 400 dolar olduğunu, işlendiğinde ise, petrolün türevinin (örneğin bir ton haşere ilacının) 6500 dolar olacağına dikkat çekti.
4. Sanayi devrimine hazırlandıklarını, sanayimizi 2023 vizyonuna taşıyacaklarını ve bunun da olmazsa olmazı AR-GE ve İNOVASYON’u teşvik edeceklerini; ayakta kalmak isteyen ve büyümek isteyen tüm işletmelerin buna dikkat etmelerine işaret etti.
Yerli otomobil konusunda ise; ‘…içten yanmalı motor, miadını doldurmak üzere.. Gelecek, elektrikli otomobillerde olacak; biz de onu yapmaya çalışıyoruz.. Yerli otomobilde hedefimiz, yalnız Türkiye’nin yollarında değil, tüm dünyada dolaşabilecek otomobili projelendirmek… Dünün siyaseti günü kurtarmaya matuftu; bugünün siyaseti ise, yarınları kurtarmaya yöneliktir.. Bu durum, sanayi ve teknolojide de böyledir.. Dönüşüm baş döndürücü hızla cereyan ediyor; bugünün vazgeçilmezi ve en yeni ürünü, kısa bir zamanda eskiyor.. Yerli otomobilde markalaşarak, 
4 modelle piyasaya çıkacağız. 24’er aylık iki etaba, yani 48 aya ihtiyacımız var; uluslararası deneyime sahip bir CEO arayışındayız’ dedi.
Sayın Bakanı gösterişten ve reklamdan uzak, donanımlı, işinin ehli ve Türkiye’nin sorunlarına vakıf olarak gördük; onun da amaçlayıp dillendirdiği: Bilim, teknoloji ve ileri sanayi merkezi Türkiye hakkında umutlandık.