‘Hoş Memo’nun Kara Bulutu’ tepemize oturdu

KDV’ye ve ÖTV’ye zam ufukta. Doğalgaz ve elektrik zammı garanti. Beklendiğinin aksine yılın son 3 ayında ekonomi canlanamayacak. 2013 yılı da ümitsiz. Hükümet yüzde 4 büyümeden söz ediyor. Bu durumda bir yanda piyasada durgunluk derinleşir, öte yanda da maliyet enflasyonu nedeniyle fiyatlar artar.
Geliniz de üzülmeyiniz. Haftaya gene iç karartan haberle ile başladık.
Bir süredir yurtdışında idim. Bugün İstanbul’a dönüyorum.
Yurtdışında iken gezip gördüklerime dayanarak okuyanın ilgisini çekecek, iç açacak yazılar hazırladım. Onları gazeteye gönderdim. Ama Ekonomi Müdürümüz her gün beni uyardı. “Bugün halkı üzen önemli gelişmeler oldu. Onları yazın” dedi.
Dikkat ettim bir gün için bile benim yurtdışındaki iyilikleri anlatacak yazılarımı yayınlama fırsatı çıkmadı. Her gün, her gün bir üzücü gelişme... Eskiden gazetelerde “Hoş Memo” karikatürleri yayınlanırdı. Hoş Memo’nun tepesinde dolanan bir kara bulut vardı. Etraf günlük güneşlik olsa da o bulut Hoş Memo’nun tepesinde durur, yağmurlar yağdırır, şimşekler çaktırırdı. İşte o biçim.
Krizin çıktığı ülkeleri dolaşıyorum. Buralardaki insanlar bizim kadar kötümser ve dertli değil. Nedir bizim kaderimiz.
Buyurunuz haberler:
* Kapasite kullanımı eylülde düşmeye
devam etti. Ağustosta yüzde 74.3 idi.
Yüzde 74.0 oldu. Canlanma başlayamadı.
* Reel kesim güven endeksinde de düşüş sürüyor. Endeks bir önceki ay 104.5 idi, 103.1 oldu. Reel kesim üreten ve yatırım yapan kesimdir. Bunların güveni bozuk ise üretimi, yatırımı, istihdamı kısarlar.
* Öncü göstergeler de yavaşlamanın devam edeceğine işaret ediyor.
Ekonominin kaptanı Ali Babacan konuştu. Babacan, benzin, alkollü içki, otomobil vergilerine ve tapu harçlarına yapılan zamların gelir beklentilerini anlattı.
* Son zamlarının bütçeye yıllık getirisi
9 milyar TL olarak hesaplanıyor. Fakat bu zamlar 2013 bütçesine yama olacak.
* Zamların 2012 bütçesine katkısının
2.5 milyar TL dolayında olacağı tahmin ediliyor.
* 8 ayda bütçe açığının 8.5 milyar lira olarak gelmesi sonrası son 4 ayda açığın bekleneni aşmasından korkuluyor. Açığın milli gelire oranının yüzde 1.5 olan hedefi 1 puan aşacağı bütçenin, 35 milyar TL açık vereceği, 21.1 milyar TL olarak hedeflenen 2012 bütçe açığının, 14 milyarlık sapmayla 35 milyara yükseleceği anlaşılıyor.
* Bu tabloda bütçe açığını kapatmak için önümüzdeki 3 ayda 14 milyar TL’lik olmasa bile mümkün olduğu kadar ek gelire, bunun için de yeni vergi zamlarına ihtiyaç var.
Bütün bunlardan sonra ne olabilir ?
1. KDV’lerde bir artış gelebilir.
2. Sigaraya mutlaka zam yapılacak.
3. Doğalgaz ve elektrik zammı için yılbaşı beklenir ise zam oranı daha yüksek olur.
O nedenle kademe kademe zam gelecektir.
Bütün bunlar: n İç talebi kısacak, büyümeyi yavaşlatacak. n Bu zamlar enflasyonu yukarıya itecektir. n Alınan tedbirlerin faturasını daha çok alt gelir grubundakiler sırtlanacaktır.
Eski DPT kapatılmamış olsa idi, ben de eskisi gibi DPT’de uzman olarak çalışmayı sürdürse idim ve de Büyük Türk Büyükleri eski yıllardaki gibi DPT uzmanlarının fikrini sorsalardı, ben Büyük Türk Büyükleri’ne derdim ki; “Yapılan hayır, ürkütülen kurbağaya değmeli. İyi de alınan tedbirlerin faturası ne? Büyüme daha da yavaşlayacak. Hem de kalıcı olarak... Enflasyon aşağıya değil, yukarıya çıkacak. İşsizlik artacak. Büyüme yavaşlayınca bütçe gelirleri daha çok azalacak. Bu kadar telaşa gerek yok. Bırakınız bütçe açığı biraz yükselsin. Milli gelirin yüzde 3’ünü sınır olarak belleyin. Halka ve ekonomiye daha fazla yüklenmeyin. İlla da gelir artışı beklentiniz
var ise, ben size üst gelir grubundan ve kayıt dışında kalanlardan nasıl vergi alınacağının reçetesini veririm...”