Motorin üretimi için bir rafineri daha lazım

Motorin ithalatın-dan kurtulmak için yeni bir rafineri yatırımına ihtiyacımız var. Yeni rafineri 7 - 9 milyar dolarlık yatırım demektir. Yılda 22 milyar ton motorin tüketiyoruz. Motorin tüketimi giderek artıyor.

TÜPRAŞ rafinerileri 9.6 milyon ton motorin üretiyor. Yılda 12.6 milyon ton motorin ithal ediyoruz. Gelecek yıl devreye girecek SOCAR rafinerisi 5 milyon ton motorin üretecek. SOCAR’ın üretiminden sonra yılda en az 7.6 milyon ton motorin ithal etmemiz gerekecek.

Motorinde ithalatı önleyecek yeni bir rafineri yatırımını yapmaya mecburuz. Böyle bir yatırım 7 - 9 milyarlık bir yatırım harcaması ile gerçekleşebilir.

Yılda 42 - 43 milyon ton ham petrol ve petrol ürünü ithalatınız var. İthalatın 29 milyon tona yakını ham petrol,12.6 milyon tonu motorin.

TÜPRAŞ önemli

Ham petrol şimdilik sadece TÜPRAŞ rafinerilerinde işleniyor.

TÜPRAŞ‘ın İzmit, Aliağa, Kırıkkale ve Batman’da 4 rafinerisi var. İzmir ve Aliağa rafinerilerinin her birinde yılda 11 milyon ton petrol ürünü elde ediliyor.

TÜPRAŞ rafinerileri yılda yaklaşık 28.5 milyon ton ham petrol, 1.5 milyon ton yarı mamül kullanarak, 29 milyon tona yakın petrol ürünü elde ediyor. Üretimin 9.5 milyon tonu motorin, 5 milyon tonu benzin, 4.5 milyon tonu uçak yakıtı.

SOCAR başlayacak

Azerbaycan Devlet petrol şirketi SOCAR’ın Aliaağa’da yaptığı rafineri yatırımı 6 milyar dolar harcama ile üretime başlayacak.

SOCAR adı verilen rafineri yılda 5 milyon ton dizel yakıtına ek olarak 1.6 milyon ton havacılık yakıtı ve 1.6 milyon ton nafta üretecek.

Nafta, petrokimya tesislerinin ham maddesi. SOCAR’ın 1.6 milyon ton nafta üretimi, PETKİM’i ithalat bağımlılığından kurtaracak. Mazot ithalatının 12.6 milyon tondan 7.7 milyon tona inmesini sağlayacak.

Unutmayalım. Rafineriler petrol ürünlerinde ithalata bağımlılığımızı azaltıyor ama, rafineriler ham petrol ithal ederek çalışıyor.

SOCAR’ın kullanacağı ham petrol Azerbaycan’dan gemilerle Aliağa limanına taşınacak.