Oyak önemli bir kuruluş

Oyak önemli bir kuruluş. Sadece üyeleri olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için değil, Türk ekonomisi için önemli kuruluş.
Türkiye’nin 3 büyük sermaye grubundan biri. Diğer 2 sermaye grubuyla aynı büyüklükte.
Nasıl ki Koç Grubu, Tüpraş rafinerisi ve otomotiv ve beyaz eşya üretimiyle ekonomide ana üretim dallarında önde koşuyorsa, Oyak Grubu da demir çelik, çimento ve otomotiv grubuyla ekonominin can damarlarına hakim bir kuruluş.
Oyak’ta yönetim değişikliği gerçekleşti. Yeni yönetimin, mevcut üretim tesislerinin gücünü korumada ve geliştirmede başarılı olması beklenir. Hatta zorunludur.
1961’de kuruldu
Oyak, 1961 yılında 205 Sayılı Kanun ile kuruldu. Özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş. Ne var ki yönetim kadrolarının oluşturulmasında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı etkin-hakim durumda.
Grubun 7 kişilik yönetim kurulunun 3 üyesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından (doğrudan ve dolaylı biçimde) belirleniyor. Diğer 4 üyeyi, Milli Savunma Bakanı, Sayıştay, Başbakanlık Denetim Kurulu, TOBB başkanlarından oluşan bir komite belirliyor. Genel müdürü ve yardımcılarını ise yönetim kurulu seçiyor.
Geçtiğimiz günlerde Oyak Grubu’nu 15 yıldır yöneten genel müdürü ayrıldı. Yeni bir yönetim kurulu ve genel müdür belirlendi.
Oyak’ın 305 bin üyesi var. Grubun 19’u yurtdışında 90 şirketinin 2015 yılı sonunda varlıkları 51.6 milyar TL. Toplam cirosu 23.5 milyar TL.
Oyak Grubu’nun ülke ekonomisinde ağırlığı olan yatırımları Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Fabrikaları ile çimento fabrikaları, enerji grubu ve Renault otomotivdeki ortaklığıdır.
Üyeleri için önemli
Faaliyet raporuna göre, Oyak Grubu 2015 faaliyet yılı getirisine dayalı olarak üyelerine 3.3 milyar TL dağıtacak. Bu yüzde 17.1 oranında getiri demek.
Oyak Grubu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için önemi, kişilerin hizmet süreleri boyunca ödedikleri katkı paylarının değerlendirilerek, kişiler emekliye ayrılırken, devletin “emekli ikramiyesi”ne ek olarak yapılan ödemeler. Bu ödemeler, rütbeye ve hizmet süresine göre şimdilerde 143 bin TL ile 865 bin TL arasında değişiyor. En üst çizgiden emekli olanların eline Oyak ve devlet emekli ödemeleri toplamı olarak 1 milyon TL’ye yakın imkân geçiyor.
2015 yılında Oyak emekliye ayrılan 8.500 üyesine 1 milyar 250 milyon lira emekli ikramiyesi ödedi.