Rüzgâra ilgi artıyor fiyat kıran kazanıyor

Eklenme Tarihi28.12.2017 - 1:30-Güncellenme Tarihi27.12.2017 - 23:21

Rüzgâr, dışa bağlı olmayan, ilginin arttığı, değerli bir enerji kaynağı. Enerji Bakanlığı rüzgâr santralleri için 1 hafta ihale yapıyor. Devletin teşvik için verdiği alım garantisinden fiyatı en çok kıranlar kazanıyor  

Enerji Bakanlığı rüzgâr enerjisi santrali (RES) kurmak isteyen yatırımcılar için ön lisans ihalesi yapıyor. Bir hafta sürecek yarışmalarla ülkenin 32 bölgesinde 5 milyar TL olarak tahmin edilen rüzgâr santrali için ön lisans dağıtılacak.

İhale (yarışma) yatırımcının satacağı elektrik fiyatı konusunda... En ucuz fiyatla elektrik satmayı kabul edenler yarışı kazanıyor.

Yatırımcıların RES’lere ilgisi giderek artıyor. 2014 yılında 803 MW’lık RES yatırımı yapılmıştı. 2015’te kapasiteye 956 MW, 2016 yılında 1.387 MW eklendi.

Elektrik enerjisinde kasım ayı itibarıyla kurulu güç 83.135 MW. Bunun yüzde 7.8’i, 6.450 MW’lık kısmı Rüzgâr Enerjisi Santralleri.

Yine kasım itibariyle elektrik üretiminde RES’lerin payı yüzde 6.2. (Kaynak: EMO Enerji İstatistikleri)

Rüzgâr alan yere...

2016’da toplam elektrik üretimi 275 milyar kWh idi. RES’ler 15.5 milyar kWh elektrik üretti.

İnşa halindeki RES’lerin kurulu gücü 808 MW. Lisans bağlananların kurulu gücü ise 2.901 MW. (Kaynak: TUREB, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, 2017 Temmuz raporu)

İşletme halindeki türbinlerin yüzde 39’u Ege, yüzde 35’i Marmara, yüzde 19’u Akdeniz, yüzde 9’u İç Anadolu, yüzde 3’ü Karadeniz bölgesinde.

İllere göre dağılımında İzmir ili en fazla türbinin işletmede olduğu il. Toplam türbinlerin yüzde 20’si İzmir’de, yüzde 37’si Balıkesir’de, yüzde 11’i Manisa’da, yüzde 6’sı Hatay’da, yüzde 5’i Çanakkale’de.

Santrallerin, RES yatırımcılarının büyüklüğü türbin sayısına göre değil, kurulu güç büyüklüğüne göre belirleniyor.

İşletme halinde 152 santral var. Bu santrallerin türbin sayısı 3 bin dolayında. (Kaynak: Enerji Atlası)

İşletme halindeki santrallerin en büyükleri olan 5 santralde kurulu güçte önde gelen gruplar sırasıyla Polat, Demirer, Güriş, Bilgin, Borusan grupları.

Bunların her birinin toplam kurulu güçteki payları yüzde 9 ile yüzde 6 dolayında. Daha sonra sırasıyla Fina, Aksa, Eksim, Zorlu, Enerjisa ve Ayen geliyor. Bu grupların her birinin toplam kurucu güçteki payları yüzde 5 ile yüzde 3 arasında.

Ön lisans yarışı var

Bir hafta sürecek ihaleyle 32 bölge için dağıtılacak lisanslarla inşa edilecek RES’lerin toplam kurulu gücü 2.130 MW, üretime geçtiğinde yıllık elektrik enerjisi üretimine 6 milyar kWh (2016 yılı üretiminin yüzde 2’si) dolayında ek getirecek.

Devlet RES yatırımlarını teşvik için, santraller üretime geçtikten sonraki 10 yıl için 7.3 dolar/cent’ten elektrik alım garantisi veriyor. İhale veya yarışma 7.3 cent’ten ne kadar daha ucuz elektrik verilebileceğine ilişkin bir yarışma. Fiyatı en fazla kıran ön lisans hakkı elde ediyor.

Yenilenebilir kaynak

Rüzgâr enerjisi, dışa bağlı olmayan, yenilenebilir enerji olarak değerli bir enerji. Şimdilerde kule ve türbinlerin içeride yapımı için çabalar sürdürülüyor.

Ancak, türbinlerin yerleşeceği araziler, açık hava iletim hatları için yatırım öncesi ciddi araştırmalara ihtiyaç var. Yatırımlar yapılırken çevre şartlarının, bölgenin tarım, turizm ve yaşam koşullarının dikkate alınması gerekiyor.

Türbin sayısı arttıkça ve yatırımlar ülke geneline yayıldıkça, yatırım yerleriyle ilgili değerlemeler giderek önem kazanıyor.

 

Etiketler