Tarım Bakanlığı’nın yeni ismi hakkında...

Tarım Bakanlığı’nın ismi, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren defalarca değiştirildi.Kronolojiye bakarsak...

1920’de Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Maadin hizmetlerini yürütmek üzere İktisat Vekâleti,

1924’te İktisat Vekâleti kaldırılarak bunun yerine Ziraat Vekâleti ve Ticaret Vekâleti kuruldu,

1928’de Ziraat ve Ticaret bakanlıkları, İktisat Vekâleti adı altında tekrar birleştirildi,

1931’de Ziraat Vekâleti, İktisat Vekâleti’nden ayrılarak ikinci kez yeniden bağımsız bir bakanlık olarak kuruldu,

1974’te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ismini aldı,

1981’de ismi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirildi,

1983’te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlanarak adı Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı oldu,

1991’de Orman Bakanlığı ikinci kez ayrıldı ve adı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı olarak değiştirildi,

2011’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kuruldu,

2018’de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak adı yeniden değiştirildi.

Hepsi, tarımın içine

Orman konusuna uzmanlık alanım olmadığı için girmeyeceğim. Köyişleri konusu da yıllar önce zaten rafa kaldırılmıştı.

Bakanlığın adındaki tarım ismine gelince...

Bakanlığın adından gıda ve hayvancılık çıkarılarak hepsi birden tarımın içine, bana göre mantıklı bir şekilde, ilave edildi.

Biz tarımcılar, tarımı bitkisel üretim, hayvansal üretim ve ürün işleme teknolojisi olarak üçe ayırırız. Bunlar o kadar iç içedirler ki, birini diğerinden ayıramazsınız.

Günümüzde tarımsal hammaddeyi işleyen, yani ürün işleme teknolojisiyle uğraşan iki meslek grubu bulunuyor. Bunlar, benim gibi ziraat fakültelerinin ziraat teknolojisi ya da tarım ürünleri teknolojisi bölümü mezunu ziraat mühendisleri ile 70’li yılların sonundan itibaren mezun olup gıda sektöründe önemli görevler üstlenen gıda mühendisleri.

Eskiden, yani 1970’li yılların sonuna kadar gıda lisans ve lisansüstü eğitimini ziraat fakültelerinin yukarıda sayılan bölümü veriyordu.

Örneğin, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeki Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü: Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Süt Teknolojisi ile Deri ve Lif Teknolojisi anabilim dallarından oluşuyordu.

Ziraat fakültelerinin en prestijli bölümlerinden biri olan Tarım Ürünleri Teknolojisi, 1984’ten itibaren kapatılmaya başlandı. Böylece ziraat fakültelerine sadece tarımsal hammadde konusu kalarak, fakülteler bence önemli bir ayağını yitirmiş oldu.

Madem Bakanlık hepsini tarım adı altında topladı, o halde birçok ülkedeki ziraat fakültelerinde olduğu gibi, Türkiye’deki ziraat fakültelerinde de gıda teknolojisi bölümleri neden yeniden açılmasın?

Bence açılsın...