Cihat fabrikası!

Kimine göre öyle.Örneğin, Londra'daki terör saldırılarından sonra Guardian gazetesinde çıkan bir makaledeki şu satırlar:"Irak, Afganistan'ın 2001 yılı öncesindeki durumuna döndü. Yani, devasa bir terör akademisi haline geldi. Analizciler, Saddam Irak'ıyla uluslararası terör arasında bağlar bulabilmek için mikroskop kullanmak zorundaydılar. Ama şimdi bombalar patlatan, rehinelerin kafasını kesen, Batı ve Avrupa için felaket planları yapan Cihatçıların cirit attığı bir ülke var karşımızda.Bir başka deyişle:Birkaç kötü tohumu temizlemek için bütün bir bahçeyi ateşe attık.Her şey bir yana, Irak'ın Londra bombacıları için ne anlam taşıdığı açıkça ortada: Irak'ın işgali, dünyanın dört bir yanındaki genç Müslümanlar kuşağını kızdırdı ve radikalleştirdi." (J. Freedland, Guardian, 20 Temmuz 05)Bu bir gerçek.Ama gerçeğin bir yüzü bu.Gerçeğin bir başka yüzüne gelince... Kimileri de buna işaret ediyor. "El Kaide ve terörü Irak öncesinde sahneye çıkmıştı" diyorlar.Bunda da gerçek payı var.Usame Bin Ladin, Amerika'ya savaşını 1996 yılında yayımladığı bir fetvayla ilan etmişti. Daha Irak işgali yokken, 11 Eylül yaşandı. Amerikan sefaretleri bombalandı.Peki neden?Amerika, Bin Ladin'e göre 'uzak düşman'dır. Yakın düşmanlar, örneğin Suudi Arabistan'daki, Mısır'daki rejimlerdir. Ama bu 'uzak düşman' Amerika'nın bu rejimlerle bağlarını kesmeden, 'yakın düşmanları' yenmek imkânsızdır.Çünkü bu rejimler Amerika'nın desteğindedir. Amerika, petrol ve İsrail'in güvenliği adına bu kâfir rejimleri uzun yıllar payandalamıştır.Evet, asıl hedef Suudi Arabistan'dır, Mısır'dır, ama bunun için önce Amerika'yı, asıl şeytanı Ortadoğu'dan çıkarmak gerekir. İşte 11 Eylül bunun içindir.Irak'a gelince...Bin Ladinciler için Irak işgalinin yeme de yanında yat türünden bir gelişme olduğu konusunda artık çok fazla kuşku yok. Şimdilik bir cihat fabrikası gibi çalışıyor Irak. Bin Ladinciler, Ortadoğu'daki kendi dinci, radikal İslamcı rejimlerini kurmak için öncelikle Irak'ı kurtarılmış bölge haline getirmenin peşindeler.Terörü bunun için yapıyorlar. Rehinelerin kafasını bunun için kesiyorlar. Bomba yüklü kamyonları bunun için patlatıyorlar.Irak'ı teslim almak için!Irak'ı teslim aldıktan sonra yollarına daha rahat devam edecekler. Sıra, Suudi Arabistan'a ya da Mısır'a gelecek. Hiç kuşkunuz olmasın, El Kaidecilerin planlarında, ütopyalarında Türkiye'nin de sırası var.Komünistler bir zamanlar nasıl sınıfsız toplum ideali için çalıştılarsa, bunun için nasıl enternasyonal örgütlenmelere gittilerse, şimdi aynı şeyi Usame Bin Ladin takımı yapıyor. Üstelik internet dünyasında, teknoloji devriminin alıp başını gittiği bir dünyada, bu işi gözlerden uzak, yer altında yürütebiliyorlar.Onun içindir ki:El Kaidecilerin planlarını bozmak için verilecek mücadele sistemli, çok boyutlu ve uzun vadeli olmak zorunda.Bu çerçevede Irak'ın kazanılması gerekiyor. Irak'ta istikrar ve demokrasiye giden yolun açılması gerekiyor.Irak'ta demokrasi projesi bugün artık yalnız Amerika tarafından değil, Birleşmiş Milletler tarafından da, Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor.Ortak çıkar, Irak'ı bırakmak, Irak'tan çekip gitmek değildir.Yine El Kaidecilerin planını bozmanın bir başka yolu elbette İsrail-Filistin sorununu çözmekten geçiyor. Arap ülkelerinde, İslam coğrafyasında değişim ve reformu savunmaktan geçiyor.El Kaidecilerin planını bozmanın bir yolu da, uygarlıklar çatışmasına set çekecek diyalogların İslamla Batı arasında örülmesidir. Avrupa'da, Amerika'da yaşayan Müslümanların bu dünyada dışlanmalarının önlenmesidir.Evet, teröre mazeret bulmak, kulp takmak olmaz. Ama terörle mücadele için de onu besleyen damarları iyi teşhis edip kesmek şarttır.Bunun için de uluslararası işbirliğine, dayanışmaya ve akla -özellikle Batı'da- her zamankinden daha çok ihtiyaç var. h.cemal@milliyet.com.tr Amerika, Irak'ı radikal İslamın peşinde terörist üreten bir 'Cihat fabrikası'na mı dönüştürdü?