Cumhurbaşkanı Sezer, söylem ve eylem...

Cumhurbaşkanı Sezer, söylem ve eylem...


Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in dün Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi'nde yaptığı konuşma birçok açıdan ilginç. Özellikle eğitim, demokrasi, laiklik, temiz toplum, hukuk devleti ve Avrupa Birliği'yle ilgili mesajları çok yerinde.
Eğitim ve üniversite:
"Üniversitelerimizin, demokrasi kültürünün egemen olduğu kurumlar durumuna getirilmesi çok önemlidir. Bilim yuvaları olan üniversitelerimizin katılımcılığa, çoksesliliğe ve demokratikleşmeye her kurumdan çok gereksinimi vardır."
Fırsat eşitliği:
"Bireyler arası fırsat eşitliğinin sağlanamadığı ve sosyal adalet ilkelerinin yaşama geçirilemediği toplumlarda, insan haklarına dayalı demokrasi kültürü oluşturulamaz ve demokrasi yaşam biçimi olarak benimsenemez."
Gençlik:
"Çağdaş gençlik, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bunun yanında evrensel değerleri benimseyen gençliktir. Çağdaş gençlik, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, insanı her türlü değerin üzerinde tutan bir yaklaşım olmalıdır."
Laiklik:
"Dünya yaşamını din kurallarının etkisinden kurtarıp bilim ve aklın egemenliğine bırakan laiklik ilkesi, çağdaşlaşmanın vazgeçilmez öğesidir. Demokrasinin temelini oluşturan laiklik ilkesi olmadan, din ve vicdan özgürlüğünden kesinlikle söz edilemez. Laiklik, tüm özgürlüklerin olduğu gibi, din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesidir."
Temiz toplum:
"Yolsuzlukların, toplumumuzu derinden etkileyen bir hastalık durumuna gelmesi asla kabul edilemez. Yolsuzluklarla yaşayan bir Türkiye görüntüsü, toplumun tüm kesimlerini rahatsız etmektedir. Toplumsal yozlaşma ve çöküntüye neden olan bu hastalıktan kurtulmak; etik değerleri yüksek yurttaşlar yetiştirmek ve yönetimi saydamlaştırmak olanaklıdır. Bu anlayışla olayların üzerine kararlılıkla gidilmeli, devlet ile halk bu konuda işbirliği yapmalıdır."
Çağdaşlık dönüşümü:
"Türkiye, devlet yapısı ve kurumlarıyla çağımızın gereklerine yanıt verecek bir dönüşümü gerçekleştirmek zorundadır. Bu dönüşüm, Avrupa Birliği ya da başka güçler istediği için dışarıdan dayatma ile kabul ettirilmeye çalışılan bir önlemler bütünü olmayıp, Türk halkının haklı özlem ve beklentilerine yanıt oluşturacak kapsamlı bir çağdaşlaşma tasarısıdır."
Hukuksal altyapı:
"Ekonomimizin sağlıklı temeller üzerinde işlemesine olanak sağlayacak olan ve başta saydamlık olmak üzere gereksinme duyulan çağdaş ölçütlere uygun bir hukuksal altyapının oluşturulmasına yönelik yasa tasarılarının TBMM tarafından yoğun bir çalışma temposu içinde kabul edilerek yürürlüğe girmesi umut vericidir."
AB ve Ulusal Program:
"Bu ivmenin korunarak aynı zamanda ekonomi programını da birçok yönden tamamlayacak olan ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedeflerimizin ortaya konulduğu Ulusal Programımızın gerektirdiği anayasal ve yasal düzenlemelerin zaman yitirilmeden tamamlanmasına öncelik verilmelidir."
Sayın Sezer'in mesajları yerinde.
Dileğimiz, Cumhurbaşkanı olarak bu hedeflere varılmasında söylemden öte eylemde de etkili olmasıdır.