Televizyonların yeni modası yemek tarifleri, evlenme ve evlendirme çöpçatan programları ve tarih...
Tarih programlarının bazıları ideolojik, İkinci Cumhuriyetçiler, “resmi tarih karşıtları”, laik cumhuriyetin gözünün üstünde kaş arayanlar...
Bir ara Atatürk’ü Samsun’a çıkaran “Bandırma Vapuru”nu neredeyse transatlantik ilan edeceklerdi. Bazıları Vahdettin’in Mustafa Kemal Paşa’ya “Al Paşam şu kırk bin altını, geç Anadolu’ya milletimi kurtar!” dediğini yazdılarsa da, sonra mızrağın çuvala sığmayacağını anlayınca vazgeçtiler.
Ya İstiklal Mahkemeleri’nin astığı binlerce insan!..
Onu da bıraktılar!
* * *
Televizyondaki tarih programlarının böylesi de var, belgelere dayalı bilimsel olanları da...
Resmi tarihi eleştirenler, haklıdırlar!!!
Evet, cumhuriyet demokrasiyle kurulmamıştır.
1923’te Anadolu bozkırının ortasına iki sandık koyup, birinin üzerine şeriat, birinin üzerine laik cumhuriyet yazılırsa, bu iki sandıktan ne çıkacağını bilmemek mümkün mü?
Üstelik iki de deneme var: “Terakkiperver Parti ve Serbest Fırka” denemeleri...
* * *
Televizyondaki programların en ilgi çekenlerinden biri Murat Bardakçı’nın “Tarihin Arka Odası”, eğer uyku bastırmazsa günün ilk saatlerine kadar seyrediyoruz. Murat Bardakçı seyredenlerden gelen tepkileri de cevaplıyor, öyle saçma sapan şeyler soruyorlar ki Murat Bardakçı nerdeyse ekrana dalacak, adamın gırtlağına yapışacak.
Her programda uzman konuklar da var, demirbaş konuk Doç. Erhan Afyoncu, bir de güzel kız geçen yıl Pelin Batu’ydu, bu yıl “Selin hanım” oldu.
Genellikle Murat Bardakçı ile Erhan Afyoncu bir olup kadınların damarına basıyorlar.
* * *
Geçen haftanın birinde bir “tilki hikâyesi” vardı. “Selin hanım” çevreci, hayvan dostu, bir ara üçüncü köprünün ayağının kurulacağı yerde orman olduğunu, ormanda tavşan, sincap, tilki gibi hayvanların bulunduğunu söylemiş...
Ertesi hafta okurlardan bir e-mail, “Selin hanım”a teşekkür ediyorlar:
“Orada tilki olduğunu bilmiyorduk, gittik beş tilki vurduk.”
Zavallı “Selin hanım”ın halini görmeliydiniz, ağlamaklı değil, gözyaşlarıyla ağladı. O “ben buna nasıl alet oldum?” diye kahrolurken, Murat Bardakçı ile Erhan Afyoncu üstüne üstüne gidiyorlardı:
“Katliamın müsebbibi sizsiniz!”
Belki programı eleştireceksiniz, “Bu nasıl tarih programı?” diyeceksiniz.
“Tarihin Arka Odası”nda öyle görüntüler ve insanlar vardır ki!
* * *
Bunlardan biri de Bursa’da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey’dir, yıl 1920...
Meclis açılmak üzeredir, Mustafa Kemal Paşa, Bekir Sami Bey, görevi yerine getirir, Atatürk’ün istediği gibi.
İki gün sonra Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa arar, Atatürk kendisini kutlar ve Meclis açılır açılmaz Albay Bekir Sami Bey “paşalığa” terfi ettirilecektir.
Bekir Sami Bey, teşekkür eder, lakin paşalığa terfisini kabul edemez, mazereti şudur:
“Devlet musalla taşındadır, böyle bir günde terfi etmeyi, musalla taşında miras taksimi gibi telakki ederim.”
* * *
İstanbul hükümetinin Aznavur çetesi bir askeri birliği basar, Alay Komutanı Yarbay Rahmi Bey’i öldürürler, arkadaşları geride kalan ailesine bir ev almak için bağış kampanyası açar, evin bedeli altı bin liradır, beş bin lira bulunmuştur, bin lira açık için kumandan Bekir Sami Bey’e çıkarlar. Kumandan kendi kendine sorar:
“Bakalım biz ölünce ne olacak?”
Yüzbaşı Selahattin Yurdoğlu, dayanamaz:
“Siz öldükten sonra, arkadaşlarınız değil, milli tarih vazifesini yapacaktır.”
Bekir Sami Bey tek kelimeyle karşılık verir:
“Görürüz!”
* * *
Ve tarih, milli mücadele öncüsü Bekir Sami Bey’in hayat hikâyesini şöyle noktalar...
Zafer kazanılmış, Cumhuriyet ilan edilmiş... Bekir Sami Bey, 1934’te vefat eder, cebinden dokuz lira para çıkar, Devlet Demir Yolları ödemezse, Bekir Sami Bey’in cenazesi için arkadaşları yardım toplayacaklardır.
Evet, “Tarihin Arka Odası”nda bunlar da, bu insanlar da vardır. 

Etiketler