Acemi politikacı vahim bir olay...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek politikanın da acemisi, politikacının da çaylağı...
Bir milletvekili, o da “Ak Partili” odasına geliyor, seçim bölgesindeki bir iş için ödenek, yani para istiyor.
Usta bir politikacı olsa ne yapar?
Ya ödeneği verir ya da “Bugün git, yarın gel!” diye uyutur.
* * *
Hayır, Maliye Bakanı öyle yapmıyor, ilkelerden söz ediyor, bütçeyi korumaya çalışıyor.
Milletvekili dayatıyor:
“Konuya bürokrat değil de, siyasetçi gözüyle bak!”
Bakanın da tepesi atıyor, böyle şeylere alışmamış:
“Konuya siyaset gözlüğüyle baktığınız için memleketi bu hale getirdiniz; siz siyasetçiler hep böylesiniz!”
Olayı duyan Başbakan Erdoğan’ın tepesi atıyor:
“Kimmiş bu bakan!”
Dedik ya, Mehmet Şimşek daha acemi, politikayı bilmiyor; kalkıyor ayağa “O bakan benim!” diyor.
* * *
Başbakan’ın tepesi atıyor ama, Bakan’ı fazla da hırpalamıyor: “Milletvekiliyle baş başa verin, anlaşın!
Bir odaya kapanın, duman çıkıncaya kadar, odadan çıkmayın!”
Bilmeyenler “Ne dumanı?” diyecekler.
Efendim, Papa seçilirken, kardinaller bir yere kapanır, Papa’yı seçince de bacadan beyaz duman çıkarmış...
Siz bizim Başbakan’ı ne sandınız, Müslümanlığın da âlâsını bilir, Hıristiyanlığın da!
* * *
Bizim asıl demek istediğimiz şu:
“Politika budur! Böyle diye diye bu işler bu hale geldi.”
Daha da nereye kadar gider, belli olmaz.
Şimdi buna da popülizm derler.
* * *
Bir önemli haber...
İzmir’e giden DTP konvoyu taşlandı.
Artık gizlisi saklısı kalmadı, Kürtlere -en azından PKK yandaşı Kürtlere- Türklerin gösterdiği tepkidir bu...
Aman dikkat, bunun şakası yoktur, öyle “açılımla, saçılımla” sulandırılmaz.
Bu gibi, çatışmalar ve “kışkırtmalar” mutlaka önlenmelidir, önlenemezse bugün kartopu, yarın çığ olur.
* * *
Bir açıklama...
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek “Basın kartlarına tenzilat” konulu yazımıza bir açıklama gönderdi, “hassasiyetlerimize” katılıyor, ileriye dönük çalışmalarına ışık tutacağını belirterek şöyle diyor:
“Ülkemizde bulunan 11 bini aşkın basın kartı taşıyan medya mensubu, Basın Kartları Yönetmeliği gereğince; devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin ve bunlara bağlı kuruluşların, ulaşım hizmetleri (otobüs, metro vs.) ile toplantıları izleme, kamuya ait müze, galeri, sergi ve stadyumlarda spor karşılaşmalarından halen ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar.
Bunlara bir yenisini ekleyerek; günlük hayatı kolaylaştıracak ama tamamen gönüllülük esasına uygun bir şekilde, isteyenin bu haktan faydalanabileceği gibi isteyemeyenin de faydalanmayacağı bir hizmeti sunduk. Bu iyi niyet çerçevesinde yapılmış bir çalışmadır. Basın kartlarına yönelik yapılan bu çalışma, her meslek kuruluşunun kendi mensuplarına sağladığı birtakım haklar ve kolaylıkların bir benzeri uygulamadır. Amacı ulaşım, iletişim, konaklama ve teknolojik imkânları daha kolay ve daha ekonomik elde etmeye yönelik bir nevi destek çalışmasıdır.
Bu girişim, özellikle yerel medya olmak üzere basın mensuplarından gelen talep üzerine başlatılmıştır. Zira Anadolu’da yayınlanan 2140 civarında yerel gazetede, 200 civarında televizyon ve 1000 civarında yerel radyo bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz medya mensuplarına gazetecilik mesleğiyle ilgili uygulamalı eğitim, özendirme yarışmaları, günlük haber ve fotoğraf desteği, yurt içi ve yurt dışında yabancı dil eğitimi, yayın desteği ve kendilerini tanıtma gibi hususlarda yardımcı olmaktadır.
Gazetecilerin toplumu aydınlatma ve bilgilendirme görevlerini ifa ederken, başta ulaşım olmak üzere sağlanan indirimler, basın mensuplarının daha rahat hareket edebilmeleri ve basın kartının işlevinin artırılmasına yönelik çalışmalardır.”
* * *
Bir düzeltme...
Hazreti Ali, Hazreti Muhammed’in torunu değil, damadıdır, özür dileriz.