Adaletin bu mu?

"Yoldaş, hangi lakapla anılmak istersin?""Hruşçev hangi lakabı istedi?""Lepiska (saçlı) olsun dedi!"Brejnev gülmüş:"O zaman beni de adil Brejnev diye yazın!"Hruşçev'in dazlak olduğunu yazmaya gerek var mı?***LAHEY'deki Uluslararası Adalet Divanı, 1995'te Srebrenitza'da 8 bin Müslüman Boşnağın Sırplar tarafından katledilmesini "soykırım" olarak kabul etmiş, lakin Sırp yetkililerin bu soykırımın suçlusu olmadığına karar vermiş, Sırplar, soykırımı önleyememek ve suçluları cezalandırmamaktan suçlu bulunmuş...***PEKİ, o soykırımı kim yaptı?Dua edin ki "Boşnaklara yardıma gelen Müslümanlar yaptı" dememişler.Bilirsiniz, bir kural vardır:"Patron her zaman haklıdır...İşçinin haklı olduğu hallerde de birinci madde uygulanır."Fıkradaki "patron" yerine "Hıristiyanlar" deyin, "işçilerin" yerine de "Müslümanlar", işte size dünyanın adaleti!Bereket versin ki o tarihte Boşnaklara yardıma gitmemişiz, ellerine Türkleri geçirmişken hiç bırakırlar mıydı?***ŞİMDİ bazıları öfkeyle soruyor:"Bu nasıl mahkeme?"Bu mahkemeler böyle mahkeme!Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...Arada sırada Türkiye lehinde kararlar çıksa bile...Bir örnek...***TÜRKİYE'deki bir davada, sanık, mahkemede, Türkçe konuşmayacağını, savunmasını anadilinde, Kürtçe olarak yapmak istediğini söyler. Mahkeme bu isteği kabul etmez, ısrar ettiği takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağına karar verir. Sanık isteğinden vazgeçmeyince, mahkeme, sanığın savunma hakkından vazgeçtiğini tutanağa geçirir.Sanık AİHM'ye gider, Türk hükümetini şikâyet eder.AİHM'nin kararı şöyledir:"Hükümetin iddiasının aksine başvuranların (....) mahkemede usulü itirazda bulunması ve mahkemeye Kürtçe yanıt vermek istemesi, hiçbir biçimde savunma hakkından ve (....) mahkeme önüne çıkmaktan vazgeçtiğini göstermez."***OYSA, AİHM'nin bu konuda tam tersi kararları da vardır.Hukukçu Dr. Şeref Ünal bir örnek verir:"Ne var ki AİHM geçmişteki kararlarında bu tür girişimlere karşı hiçbir anlayış ve müsamaha göstermemiştir. Örneğin Fransa'daki ayrılıkçı etnik grup Brötanların, Fransızcayı yeterince anlamalarına rağmen, Fransız mahkemeleri önünde Brötanca tercüman talep etmelerinin karşılanmaması üzerine yapılan başvurular, AİHM'ce kategorik olarak geri çevrilmiştir. Mahkemenin kesinleşmiş içtihadına göre, akit devletler, resmi dilleri dışındaki bir dilde yargılama yapmakla yükümlü değildir.(x)"***"BU nasıl mahkeme?" diye soranlara "Bunlar böyle mahkemeler!" diyebilirsiniz.Binlerce Müslüman Boşnak katledilir, soykırım yapılır ve suçlular ortada yoktur.Ellerinin altındaki Radovan Karadziç ve Ratko Mladiç'i bile yakalayamazlar.Ama yüz yıl önceki bir olayın sorumlusu "Sizlersiniz" diye, "Ermenilere soykırım yaptınız" diye bize suçlar dururlar.Selda'nın bir türküsü vardı "Adaletin bu mu dünya?"...Sakın "Adaletin bu mu?" diye "onlara" sormayın.Onların adaleti budur!——————-(x) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:89. h.pulur@milliyet.com.tr SOVYETLER'de eski liderlere "lakap" takmak için bir araştırma yapılmış, Brejnev'e sormuşlar:

DİĞER YENİ YAZILAR