Bugün size geliyoruz!...

O zaman "kervan" ın en genciydik, en kıdemsizi idik, şimdi ise "size gelenler" in en kıdemlilerinden biriyiz, en kıdemlimiz "Sami Kohen" dir.* * *KİMLER vardı 40 yıl "nceki Milliyet Kervanı" nda?Ş"yle bir hatırladık, hafızamız bizi yanıltıyor olabilir. "Abdi İpekçi, Ulunay, Çetin Altan, Halit Kıvanç, Namık Sevik, šmit Deniz, Hasan Yılmaer, Necmi Onur" unuttuklarımız bizi affetsin.* * * "MİLLİYET Kervanı" o günkü olanaklar içinde, Türkiye'yi dolaştı, okuyucularla yüz yüze geldi, onlarla konuştu, onları dinledi, sorulara cevap verdi, tartıştı...Abdi İpekçi, "kervan" ın her seferine ayrı bir kadroyla çıkılmasını isterdi, "yle yaptı.* * *BİZ, Tekirdağ ve Bandırma seferlerine katıldığımızı hatırlıyoruz.Kervanın "ncülüğünü, bir gün "nceden kamyon yapardı, "nden gider, kiralanan sinema salonunun girişinde "Milliyet Fotoğrafı Sergisi" kurulurdu. Ertesi gün bizler giderdik: yazar, yazı işleri müdürü, fotoğrafçı ve muhabir...* * *SİNEMANIN sahnesine masalar ve sandalyeler konulur, rahmetli Ulunay'ın deyimiyle "sebilhane bardakları" gibi dizilirdik. Değişmez sunucu Halit Kıvanç", "nce kısa(!) bir açış konuşması yapar, sonra sırayla herkes "Milliyet' i tanıtan birkaç laf eder ve kendisini anlatırdı. Hasan Yılmaer sayfanın nasıl hazırlandığını, Ulunay ile Çetin Altan k"şe yazılarını, Namık Sevik spor ve futbol alemini, šmit Deniz eşsiz maceralarını, rahmetli İlhan Demirel "Terry Moore" un, elden ele dolaşan o malum fotoğrafını nasıl çektiğini ballandıra ballandıra anlatır ve sıra bizim gibi muhabirlere gelince de "haber mesleğin namusudur" diye s"ze başlardık. Dinleyiciler, Sami Kohen' le Siyam İskan bakanının istifasına kadar, geniş bir dünya turuna çıktıktan sonra sorulara geçerlerdi.Eğer soruların çoğu Çetin Altan' la Halit Kıvanç' a gelmişse, birbirimize bakardık, nasıl olsa bize sıra gelmez diyerek!..* * *OKURLARIMIZDAN insafsız olanlarını, diğerleri yatıştırırdı.Çünkü insafsız okurlarımız, Türkiye'nin hesabını bizden sorarlardı!* * *GEZİLERDE ilginç olaylar da olurdu.Tekirdağ'dayız, kafilenin en kıdemlisi rahmetli Ulunay, otobüs kalkacak üstad ortada yok, sağa sola koşuşturuyoruz, tabii koşan biziz, b"yle ayak işlerine en kıdemsizi koştururlar... Vali Cemal Tarlan, kervanı uğurlamaya gelmiş, telaşımızı g"rünce sordu: "Hayrola?""Ulunay'ı kaybettik, onu arıyoruz!" Güldü: "Saman mübayaasına gitti, gelir!" Meğer üstad, hem ziyaret, hem ticaret diyerek Kartal, Yunus'taki çiftliği için saman alıyormuş, balyaların kamyona yüklenişine nezaret ediyormuş...* * *EVET, 40 yıl sonra yine huzurlarınızdayız "Size geliyoruz" bir "Hoş geldiniz!" deyin, yeter...DİP NOTU Günlük yazılarımızı, gezi boyunca izlenimlerimizi, "zel sayfalarda bulacaksınız. h.pulur@milliyet.com.tr 40 yıl "nce de "Milliyet Kervanı" yla karşınıza gelenlerden biriydik, bir ufacık farkla...