Devletin malına sahip çıkmak...

Devletin malına sahip çıkmak...


BİR gazete başlığı:
"DEVLETİ SAVUNDU
MAHKEMELİK OLDU"
İzmir Valisi Alaaddin Yüksel "Kayak tesislerinin eski kiracısı için, tokatçılara geçit vermeyeceğiz" demiş, bunun üzerine aleyhinde dava açılmış...
Haberin ayrıntıları "Milliyet - Ege" ekinde var, Eda Berkbayrak'ın haberine göre, Özel İdare'nin yani devletin malı olan Bozdağ Kayak tesislerinin işletmecisiyle anlaşmazlık çıkmış ve tesis kapatılmış...
Konu; İl Genel Meclisi'nde görüşülürken, Vali "Bundan sonra adam gibi şirketlerle çalışacağız, arkalarında virane tesis ve milyarlarca liralık elektrik faturası bırakan tokatçılara geçit vermeyeceğiz" demiş...
Kiracı şirket de, valinin bu sözlerinin hakaret içerdiğini ve küçük düşürdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvurmuş...
* * *
BURAYA kadar anlaşılıyor da, bundan sonrasını biraz yadırgadık; şirket validen 50 milyon lira maddi, 75 milyon lira da manevi tazminat istemiş...
Eğer bu rakamlarda bir hata yoksa, vali bir yiyip, bin şükretsin!
Devletin malına sahip çıkmanın faturası bu kadar küçük mü?
Bu uğurda kelle verenler vardır, kelle; elli milyonun yüz milyonun lafı mı olur?
* * *
LÜTFÜ Kaleli, kitabında(X) Halil Hamid Paşa'yı şöyle anlatır:
"Birinci Abdülhamit, Halil Hamid Paşa'yı 1782'de Sadrazam, yapar, hem akıllı, hem de ekonomiden anlayan, Halil Hamid Paşa devletin hemen her kurumunun batakta olduğu bir ortamda...."
Bu anlatım size acaba hangi dönemi hatırlatıyor?
Devletin her kurumunun batakta olduğu bir ortam...
Neyse, herhalde iki yüz küsur yıl öncesi bir ortamla bugün arasında benzerlik aramak acaba ayıp olur mu?
* * *
EVET, devam edelim:
"Halil Hamid Paşa, hazırladığı ekonomik programı aşamalı olarak uygulamaya koyar, ilk aşamada lüks tüketimi azaltır, hiç çalışmadığı halde devletten maaş alan asalakları temizler, teknik eğitimi canlandırır, teknolojiye ağırlık verir, kalabalık ve hantal ordu yerine, teknik donanımlı askeri birliklere yönelir, savaşlardan uzak durmayı yeğler."
* * *
EEEE, sonra?
Sonrası belli değil mi?
"Bu tutarlı politikadan rahatsız olan rüşvetçiler, çıkarcılar, işbirlikçi soysuzlar fitne kampanyasına başlar:
- Halil Hamid Paşa, efendimizi tahttan indirecek, yerine Selim'i çıkaracak!"
Politikacı en çok neden korkar?
Koltuğun altından, iktidarın elinden gitmesinden...
Padişah 1. Abdülhamit de politikacı olduğuna göre...
Sadrazam azledilir, bir gemiye konup Gelibolu'ya oradan da Bozcaada'ya gönderilir ve kellesi uçurulur.
* * *
DEVLET'in malına sahip çıkmak öyle kolay iş değildir, onun için Vali Alaaddin Yüksel haline şükretsin, elli milyon, yüz milyon neyse ödesin...
Hem artık elli, ya da yüz milyona para denir mi?
------
(X)Osmanlıdan Günümüze Vurgunlar - Kırımlar - İftiralar - İhanetler/ Can Yayınları)