Futbol kanununa iki itiraz...

Biz, ise "Fenerbahçe" dışında futbol işlerine pek değinmeyiz, İlhan Bangaoğlunun kulakları çınlasın "Yerde kalem bulanın muharrir olduğu" devirde, bize söz düşmez.***AMA şimdi, bu konuya, futbolun bir başka yönüne değineceğiz.Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Turgay Atasü, kanunun beşinci maddesinin (S) bendine itiraz ediyor.Neymiş bu madde?Federasyonun görevleri arasında şu da var:"Ülkemizde mevcut ise, akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde sporcuların antidoping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası kuralların kararlarını uygulamak."***PEKİ, bunun nesine itiraz ediliyor?Prof. Dr. Atasüye göre, itirazın gerekçesi şu:"Bu maddenin içinde yer alan, ülkemizde mevcut ise, akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezine ibaresi, özerk olarak faaliyet gösteren Türkiye Futbol Federasyonunun dopingle mücadele çalışmaları sırasında objektif bir bakış açısıyla doping kontrol laboratuvarı seçebilme özgürlüğüne engel olmaktadır. Dünyada halihazırda sayıları zamanla değişmekle birlikte 30u aşkın akredite doping kontrol laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarların bazıları bazı yasaklı maddelerin analizi konusunda uzmanlaşmış bulunmaktadır ve yalnızca bu laboratuvarlar bu maddeleri analiz edebilmektedir. Türkiye futbol liglerinde oynayan sporcuların bu yasaklı maddeleri kullanıp kullanmadığının tespit edilebilmesi için doping kontrol örneklerinin bu laboratuvarlara da gönderilmesi gerektiğinde yasadaki bu maddenin dopingle mücadele çalışmalarına engel teşkil edecek mahiyette olması kaçınılmazdır."***YANİ kısacası, bu madde, federasyonun seçme hakkını ortadan kaldırmakta, hatta bu merkezin, istediği ücreti vermek zorunda bırakmaktadır.***PROF. Dr. Atasüye sorduk:"Siz bu doping kontrol merkezini biliyor musunuz, federasyon burada kontrol yaptırmış mıdır?"Evet, bu yıl 316 doping kontrolü burada yapılmıştır. Ancak bunun zorla buraya yaptırılması, seçim hakkı verilmemesi ileride birçok sorunlarda, ulusal ve uluslararası hukuk bakımından ciddi sorunlar getirecektir. Hastaya, Sen şu doktora gideceksin, başkasına gidemezsin, denilir mi?"***Kanuna bir başka itiraz da var...Kanuna göre Merkez Hakem Kurulunu genel kurul seçecek, üyelerden yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi de spor alanında en az on yıl mesleki deneyimi olan kariyer sahibi kişiler arasından belirlenecek.Merkez Hakem Komitesi eski başkanlarından Ahmet Güvener, son iki üyenin, hakemlerden değil, spor alanında en az on yıl meslek deneyimi olan kişilerden seçilmesine itiraz ediyor.Çünkü bu, FIFA ilkelerine aykırı...Öyle, diyor. h.pulur@milliyet.com.tr FUTBOL hakkında, futbol federasyonu hakkında, yeni çıkan kanun hakkında hemen herkes her şeyi söyledi; futbol öyle bir oyun ki bilip bilmemek önemli değil, herkesin söyleyeceği bir lafı bulunuyor.