İkiz kardeşler suç ve ceza...

Bu ne demektir?İnsanın o kitaplara her zaman ihtiyacı vardır, bunalınca, çıkış yolu arayınca bir sorunun cevabını bulmak için, kitap "elaltı"nda, "başucunda" olmalı, hemen açıp bakılmalı, okunmalıdır.Şakir Eczacıbaşının Bernard Shawın hemen her konudaki görüşlerinden derlediği "Gülen Düşünceler", bizim "elaltı" kitabımızdır, sıkışınca bakar, rahatlarız.* * *BUGÜNLERDE "Suç ve Ceza" kavramlarından geçilmiyor, Bernard Shaw acaba ne demiş?Suç ile ceza ikiz kardeş gibidirler, toplumda suç da olacak, onu cezalandıran adalet de... Peki, ikisini nasıl ayıracağız?"İnsanın kaplan öldürmesine spor, kaplanın insan öldürmesine canavarlık, diyoruz. Suç ile adalet arasındaki ayrım da, bundan başka bir şey değildir."* * *DİYELİM ki yasadışı bir iş tasarlıyorsunuz, işbaşı yapmadan önce Bernard Shawın öğüdünü tutun:"Yasadışı bir iş yapmadan önce, iyi bir avukata danışmayı unutmayın sakın!"Bernard Shawın avukatlarla başı hoş değildir, her fırsatta onları iğneler:"Olayın bir yanını anlatmakla yetinmesi, onun avukatlık eğitimi görmesinden ileri geliyor. Yoksa doğuştan yalancı olduğunu sanmayın."* * *SUÇ işlenmişse, ceza da olacaktır; ama nasıl bir ceza?"Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik bir örgütlenmedir."Cezaevlerinde yatanlarla, dışarıda özgür dolaştıklarını sananlar arasında ne fark vardır?Bernard Shawın cevabını okuyun, düşünün:"Cezaevleri var oldukça, hangimizin içinde bulunduğu hiç önemli değildir."Katilleri neye dayanarak asarlar?"Yasalara dayanarak!" demişseniz yanılıyorsunuz, Bernard Shawa göre "Katilleri yasalar değil, insanlar asar."* * *SUÇLU kimdir?"Suç dediğiniz nedir ki? Orda bir cinayet, burda bir hırsızlık, bir gün küfür, başka bir gün yumruk... Bütün Londrada gerçekten, profesyonel 50 suçlu bile yoktur, ama milyonlarca yoksul insan, bitkin insan, pis insan, yırtık pırtık giysili insan vardır."Çözüm?"Giyotinlenen bir suçlunun yerine birini bulmak gerekmez elbet, ama giyotinlenen bir sosyal sistemin yerine de yenisini getirmek gerekir."İnsanların ve tabii toplumların bu durumunun sebebi nedir?"Hukukunuzu yargıçlara, dininizi rahiplere bırakırsanız, kısa sürede hem hukuksuz hem de dinsiz kalırsınız."* * *BERNARD Shaw böyle diyor.İster inanın ister inanmayın, keyfiniz bilir.* * *DÜZELTME: Dünkü yazımızda sözü edilen Akhisardaki köftecinin adı Ramizdir. h.pulur@milliyet.com.tr KİMİ kitaplar "elaltı"dır, ya da "başucu"dur.