Kanayan yaralar...

* * *O yara, hep kanadı...Cezaevleri toplumun kanayan yarasıdır...Adı üstünde cezaevidir, eski adıyla "mapushane"...Buraya konulan insanlar, suç işledikleri için konulmuşlardır, elbette dışarıda hür dolaşan insanlarla bir tutulamazlar, birtakım hakları ellerinden alınmıştır, ama insan hakları, onlar için de vardır, mahkûm olmakla insanlıklarına son verilmemiştir.* * *HER mahkûmun hakları devletin güvencesi altındadır, o cezasını çekecek, ama devlet de ona cezasından başka bir ceza uygulamayacaktır.Acaba öyle mi?* * *BUGÜNLERDE F tipi cezaevlerinden şikâyetler geliyor, başlıca şikâyetleri tecrit ve sansür...Tecrit, tek başına, ya da bir başka insanla ceza boyunca yaşamak...Diyeceksiniz, yönetmelik öyle, uygulanan bu...Ama insanlarla ilgili, her yönetmeliğin insani bir tarafı, bir hoşgörüsü yok mu?İki arkadaş, iki komşu, iki dost, aynı cezaevinde ayrı ayrı bölümlerde.Onlar kendi istedikleri için bir hücreye konulamazlar mı?* * *YA sansür?Sansür, sadece onların yazıp çizdikleri, ya da dışarından gelenlere uygulanan değildir.Sansür, onların şikâyetlerini duyurmalarına konulan sansürdür.Bu sansüre gösterdikleri tepkiye kulak verir misiniz?"Onlar sansürden güç aldıkça, biz de ideallerimizden ve haklılığımızdan güç almayı sürdüreceğiz.Bugün sessizliğe boğulan ses, yarın sizin de sesinizi boğacaktır ve o gün geldiğinde sizin sesinizi duyan olmayacaktır. Böyle olmaması için, bugünden sansüre ortak olmayıp, ses vermek gerekiyor."* * *BİR müzik topluluğunun cezaevleriyle ne ilgisi olabilir?Niçin olmasın?Bugüne kadar "cezaevleri uygulamaları" için yapılan açlık grevinde 107 insan öldü, bu insanlar bu devletin vatandaşlarıydı, cezaevlerindeki uygulamaya karşı çıktılar. İhsan Cibelek de bunlardan biriydi, 253 gün süren ölüm orucu sağlığını bozdu, Adli Tıp Kurumunun "Nernicke Korsakoff" hastalığı teşhisi üzerine tahliye edildi, kendisinin böyle bir isteği yoktu. Daha sonra hastalığı nedeniyle süre uzatıldı, bu hastalığın "iyileşmez" olduğu belirtiliyordu.Fakat "iyileşmez" denilen bu hastalık herhalde "iyileşmiş" olacak ki "Grup Yorum" müzik topluluğunun elemanı olan İhsan Cibelek yine cezaevine alındı, on yıl daha cezaevinde kalacak.Şimdi başta Adli Tıp Kurumu ve Tabipler Odasına soruyoruz:"Bu hastalık iyileşir mi iyileşmez mi? h.pulur@milliyet.com.tr SANIRIZ, 1950li yılların sonundaydı, o tarihlerde "Vatan" gazetesinde çalışıyorduk, gazetenin manşeti "Kanayan Yaralar"dı, yani cezaevleri, yazı işleri müdürü İhsan Ada, bir cezaevi isyanı haberine bu başlığı atmıştı...