Keşke sömürgeciliği becerebilselerdi...

Keşke sömürgeciliği becerebilselerdi...KEŞKE emperyalist olsalardı, keşke müstemlekeci olsalardı, keşke sömürgeci olsalardı...
Keşke hakimiyetleri altında bulunan toprakları, bu topraklarda yaşayan insanları sömürebilselerdi, kendi kültürlerini onlara kabul ettirebilselerdi...
Kimine göre beceremediler, kimine göre de böyle bir niyetleri yoktu, imparatorluğu bu anlayışla yönetmediler.
* * *
OSMANLI İmparatorluğu'ndan söz ediyoruz...
Lakin, Irak'ı tankla, topla, bombayla işgal eden Amerikalı "Osmanlı'nın sömürgeci gücünden" söz edip, "Iraklılar, bunun için Türkleri istemiyorlar!" deyince insanın tepesi atıyor.
Adam Irak'ı işgal etmiş, işgal sebepleri palavra çıkmış, ortada kitlesel imha silahları falan yok, "Buraya huzur, demokrasi getireceğim!" lafı da birincisinden daha büyük palavra, asıl maksadı, petrol...
Şimdi de kalkmış, Osmanlı sömürgeciydi, diyor.
Dedik ya, keşke becerebilseydi...
* * *
MAHMUT Şevket Paşa, Osmanlı'nın son döneminin meşhur sadrazamlarından, başbakanlarından biridir. "31 Mart ayaklanması" üzerine Trakya'dan İstanbul'a gelen, Hareket Ordusu'nun kumandanıdır. Babıali baskınından sonra İttihat ve Terakki tarafından Sadrazamlığa getirilmiştir.
Mahmut Şevket Paşa, iktidara gelir gelmez, bir sürü dış sorunla karşılaşır, Batılı ülkeler, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp, paylarına düşeni almak peşindedirler.
Sorunlardan biri de, Kuveyt ve Katar sorunudur, İngilizler buraları istemektedirler.
Mahmut Şevket Paşa, Kuveyt'in de, Katar'ın da İngiltere'ye verilmese bile, İngiltere'nin nüfuz ve himayesine bırakılmasından yanadır:
"Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden İngiltere ile ihtilaf çıkartamazdık. Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi bir istifademiz olabilirdi?"
Mahmut Şevket Paşa, 11 Mart 1913 tarihli günlüğüne bunları yazmıştır. (x)
* * *
HEY gidi sömürgeci Osmanlı'nın sömürgeci sadrazamı hey!'
Kendi hakimiyeti altındaki toprağın altında ne olduğunu dahi bilmiyor, İngilizlerin ona göre "çölden ibaret bu toprağı" niçin istediklerinin bile farkında değil, bilgisi yok!
Onun "çöl" dediği Katar ve Kuveyt'in altı petrol gölü, elindeki sopayı batırsan petrol fışkıracak; lakin Paşa'ya göre "ehemmiyetsiz topraklar!"
Sevsinler böyle sömürgeciyi!
Keşke sömürgeci olsalardı da, bugün "sömürgeci güç" diye suçlanmaya layık olsalardı.
* * *
EVET, Osmanlı sömürmüştür, nereyi biliyor musunuz?
Anadolu'yu, Anadolu insanını!
İnsanın ağırına giden de bu!
* * *
GEÇENLERDE İsveç'i çok iyi bilen biri anlatıyordu:
"Bosfors firması dünyanın en önemli silah üreticilerindendir; güya savaş varsa, savaşan taraflara silah satmazlar. Irak savaşı çıktığından beri fabrikanın üretimi yüzde 30 arttı, silahları Amerikalı ve İngilizlere sattıkları anlaşıldı."
Şimdi, İsveç barışsever bir devlet, Türkiye insan haklarını çiğneyen savaşsever bir devlet...

(x) M. Ş. Paşa'nın Günlüğü - Arba Yayınları - 1988