KİT'lerin hali

KİT'lerin hali

Hasan PULUR

KİT'ler niye bu hale geldi?
TEK eski Genel Müdürü F. Behçet Yücel'in "70'li yıllar"ı anlatan "Yüksek Gerilimli Yıllar" adlı anılarını okuyanlar herhalde bu sorunun cevabını bir ölçüde bulacaklardır. "70'li yıllar" Türkiye'nin enerji sıkıntısı çektiği, kesintilerin, kısıntıların, karartmaların yaşandığı yıllardır, Behçet Yücel de TEK Genel Müdürü'dür.
* * *
YÜCEL, anılarında bir skandalı da anlatır; olağanüstü ikramiye skandalını...
TEK çalışanları, o yıllarda ellerinden gelen gayreti göstermekte, kurumda karlılık ve verimlilik yönünde olumlu sonuçlar elde etmektedir. Yönetim Kurulu, çalışanları ödüllendirerek, özendirmek için, yasaya uygun "iki maaş" olağanüstü ikramiye verilmesini kararlaştırır.
İkramiyeyi Enerji Bakanı da onaylar ve elyazısıyla "uygundur!" diye yazar.
Çalışanlara ikramiyeleri ödenir, herkes sevinir.
* * *
ARADAN 100 gün geçer, Maliye Bakanı'ndan Behçet Yücel'e gizli bir yazı gelir:
"Çalışanlara ödediğin olağanüstü ikramiyeyi geri al, yoksa senden alırım!"
Maliye Bakanı, bu olağanüstü ikramiyenin ne vahim şeylere sebep olduğunu da birer birer sıraladıktan sonra, üç gün süre tanır, üç gün içinde, çalışanlardan geri alınacak olan ikramiyenin, ödeme planı istenir.
* * *
EHH, şimdi diyeceksiniz ki, "Genel Müdür bu ikramiyeyi kafasından vermemiş ya, yönetim kurulu karar almış, Enerji Bakanı da onaylamış... Enerji Bakanı açar telefonu, Maliye Bakanı'na durumu bildirir..."
Siz öyle sanın!
Enerji Bakanı tam siper yapmış, TEK Genel Müdürüyle, Maliye Bakanı arasındaki mücadeleyi seyretmektedir.
Verilmiş ikramiyeyi çalışanlardan geri almak mümkün mü?
Ya borca gitti, ya ihtiyaca...
Sonunda Maliye Bakanı insafa gelir, çözüm bulur:
"Bu yılın olağan ikramiyesini, geçen yıl verdiğimiz olağanüstü ikramiyeye sayın, mahsup edin!"
* * *
YANİ kısacası, bu yıl çalışanlara ikramiye vermeyin.
Ya öyle yapılmazsa!
Maliye Bakanlığı, zimmet gibi, haciz gibi kavramları hatırlatmakta fayda görmektedir.
O güne kadar susan Enerji Bakanı, tabiri caizse imzasını yalar, "olur"unu geri alır.
* * *
BEHÇET Yücel, bu anısını şöyle tamamlar:
"7 Mart 1977 günü personele bir genelge yayınlayarak durumu anlatmaya çalıştım. 9 Mart günü TEK personeli olayı protesto amacıyla yemek boykotu yaptı. İşçiler de bu eylemde onları desteklediler. Personeli, tescil edilmiş başarılarından dolayı ikramiye ile ödüllendiren, 4 ay sonra yanlışlık yaptım, diyerek verdiğini geri alan yönetime çalışanların güveninin kalmaması çok doğaldı. Kendi onayına sahip çıkmayan, mücadele vermeyen, hatta istifa etmeyen Bakan'dan dolayı biz kurum yöneticileri de düş kırıklığına uğramıştık. Bu deneyim, bundan sonraki ilişkilerde bizi çok dikkatli davranmaya zorlayacak, doğal olarak işlerin uzaması ve verimin düşmesi gibi sonuçlar meydana getirecektir."
KİT'ler niye bu hale geldi?
Ya hangi hale gelecekti?


Yazara EmailH.Pulur@milliyet.com.tr